Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه اضطراب امتحان با اضطراب عمومی، عزت نفس، انتظارات معلم و وضعیت اجتماعی- اقتصادی در دانش آموزان

نویسنده: ؛

بهار 1376 - شماره 21 (14 صفحه - از 17 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : اضطراب امتحان ،اضطراب امتحان با اضطراب ،امتحان با اضطراب عمومی ،اضطراب عمومی ،وضعیت اجتماعی ،انتظارات معلم ،مقیاس اضطراب امتحان ،انتظارات معلم و وضعیت ،معلم و وضعیت اجتماعی ،پرسشنامه انتظارات معلم ،مقیاس اضطراب عمومی ،همبستگی منفی معنی‌داری ،عملکرد تحصیلی ،مقیاس اضطراب ،پرسشنامه وضعیت اجتماعی ،همبستگی منفی ،همبستگی مثبت ،اضطراب عمومی بهترین ،بررسی رابطه ،متغیرهای مورد مطالعه ،اضطراب امتحان و اضطراب ،دانش‌آموزان همبستگی منفی ،اضطراب امتحان و وضعیت ،تحصیلی ،امتحان و اضطراب عمومی ،معنی‌داری ،اقتصادی دانش‌آموزان ،همبستگی منفی وجود ،منفی ،امتحان و وضعیت اجتماعی

این تحقیق به منظور بررسی رابطه اضطراب امتحان با اضطراب عمومی، عزت نفس، انتظارات معلم و وضعیت اجتماعی-اقتصادی دانش‌آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز انجام گرفت.نمونه این تحقیق شامل 304 دانش‌آموز بود که از سه ناحیه آموزش و پرورش، شش مدرسه(از هر ناحیه دو مدرسه و از هر مدرسه یک کلاس)به طور تصادفی انتخاب شدند.جهت جمع‌آوری داده‌ها، از مقیاس اضطراب امتحان، مقیاس اضطراب عمومی، مقیاس عزت نفس، پرسشنامه انتظارات معلم و پرسشنامه وضعیت اجتماعی-اقتصادی استفاده شد.بر اساس یافته‌های این پژوهش، اضطراب امتحان با اضطراب عمومی و انتظارات معلم همبستگی مثبت معنی‌دار، با عزت نفس و وضعیت اجتماعی- اقتصادی همبستگی منفی معنی‌داری نشان می‌دهد.نتیجه یک رگرسیون چند متغیری نیز نشان داد که اضطراب عمومی بهترین متغیر پیش‌بین برای اضطراب امتحان می‌باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.