Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر بازآموزی اسناد و راهبردهای شناختی یادگیری در پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر شیراز

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1376 - شماره 22 (14 صفحه - از 47 تا 60)

کلید واژه های ماشینی : راهبردهای شناختی یادگیری ،آزمون پیشرفت تحصیلی ،عملکرد ریاضی ،آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی ،درس ریاضی عملکرد ضعیفی ،پیشرفت تحصیلی ،بازآموزی اسناد ،بهبود عملکرد ریاضی ،راهبردهای یادگیری ،اسناد و راهبردهای شناختی ،بهبود عملکرد ،روشهای بازآموزی اسناد ،عملکرد ریاضی دانش‌آموزان ،نمرات ریاضی ،آموزش راهبردهای یادگیری ،درس ریاضی ،ریاضی دانش‌آموزان ،تحصیلی ،نسبت به گروه کنترل ،میانگین نمرات ریاضی ،عملکرد تحصیلی ،گروه کنترل ،عملکرد ریاضی بالاتری نسبت ،دانش‌آموزان ضعیف ،آموزش اسناد ،راه‌برد یادگیری ،گروه راه‌برد یادگیری ،اسناد و راه‌برد ،ضعیف ،اسناد و راهبردهای یادگیری

هدف اصلی پژوهش ارائه شده در این گزارش بررسی بهبود عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدائی از طریق روشهای بازآموزی اسناد و راهبردهای شناختی یادگیری است.در این پژوهش از آزمون کستین 1 جهت سنجش سبک اسناد و برای سنجش بهبود عملکرد ریاضی از آزمون معلم ساخته جمع اعداد مخلوط استفاده شده است.آزمودنیهای تحقیق از کل نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز 60 دانش‌آموز پنجم ابتدائی که در درس ریاضی عملکرد ضعیفی داشتند با میانگین سنی 10 سال و 9 ماه به شیوه تصادفی از میان 130 دانش‌آموز ضعیف با استفاده از آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی و نظر معلم انتخاب شدند.سپس آزمون هوش و کسلر کودکان (ویسک.آر) 2 از دانش‌آموزان انتخاب شده به عمل آمد و در سه گروه 10 نفری آزمایش و سه گروه 10 نفری کنترل با توجه به همترازی نمره ریاضی و نمره هوش قرار گرفتند.آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد دانش‌آموزانیکه آموزش اسناد و آموزش راهبردهای یادگیری را دریافت می‌کنند عملکرد ریاضی بالاتری نسبت به گروه کنترل خواهند داشت.ترکیب دو روش(آموزش اسناد+آموزش راهبردهای یادگیری)بطور معناداری بیشتر از استفاده این دو روش بطور جداگانه بر بهبود عملکرد ریاضی تأثیر دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.