Skip to main content
فهرست مقالات

نگرش دانش آموزان دختر نسبت به ریاضیات و بررسی پاره ای از عوامل شکل دهنده به آن

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 61 تا 78)

کلید واژه های ماشینی : نگرش، نگرش دانش‌آموزان دختر نسبت، دختران، دانش‌آموزان دختر نسبت به ریاضیات، اطلاعات، دانش‌آموزان، نگرش دختران نسبت به ریاضیات، معلمین، مادران، معلمین ریاضی

این تحقیق با بهره‌گیری از روش تحقیق کیفی در یک مطالعه میدانی در پی تحقق اهداف زیر بوده است:1-ارائه تصویری دقیق از نگرش دختران نسبت به ریاضیات2-پی بردن به پاره‌ای از عوامل شکل دهنده به این نگرشهانمونه‌گیری تحقیق از نوعمطالعات موردیبود.موردها از میان دانش‌آموزان دختر در دو رشته تحصیلی ریاضی- فیزیک و ادبیات و علوم انسانی انتخاب شدند.معلمین ریاضی و مادران موردها نیز جهت رویکردمثلث سازیمطالعه شدند.تصویر نگرش به ریاضیات، در چهار زمینه:1-علاقه و رغبت به ریاضیات 2-باور پیرامون ریاضیات 3-ارزشیابی از خود در ریاضیات 4-درک جنسیتی از ریاضیات، بررسی شد.در بخش دوم، نقش مادران، نقش مدرسه(همسالان، تجارب آموزشی، معلمین ریاضی)و نقش جامعه(رسانه‌ها) مورد نظر بود.نتایج تحقیق بر تأثیر جامعه و مدرسه تأکید داشت.

خلاصه ماشینی:

"اهداف اصلی در تحقیق عبارت بود از: الف)ارائه تصویری دقیق از نگرش دانش آموزان دختر-پایه دوم دبیرستان در دو رشته ریاضی-فیزیک و ادبیات و علوم انسانی،نسبت به ریاضیات و مقایسه نگرشهای بالا و پائین(مثبت و منفی)نسبت به این درس ب)بررسی پاره‌ای از عوامل شکل دهنده به نگرشها ادبیات تحقیق پژوهشهای متعددی متذکر تفاوت دو جنس در زمینه توانائیهای شناختی،عملکرد و پیشرفت در ریاضیات شده است. (همان منبع)یافته مهم دیگر این تحقیقات،آن است که همبستگی میان عاطفه به {P(1)-علل تفاوت دو جنس را به عوامل بیولوژیکی(مانند تفاوتهای ژنتیکی،رسش،هورمونها و برتریهای جانبی)و عوامل روان‌شناختی(مانند ترس از تفاوتهای ارزشی و نگرشی، انتظار از خود و اعتماد به خود)و عوامل اجتماعی(مجموعه اثراتی که از طریق والدین،همسالان،معلمین و بطور کلی جامعه به فرد منتقل شده و در رابطه نزدیک با نقشهای جنسیتی وی هستند)نسبت داده‌اند. هولینگ ورث،استدلال می‌کند که تفاوتهای اندک مشاهده شده ناشی از تأثیرات اجتماعی و نه علتهای بیولوژیکی است و توانشهای هوشی تنها زمانی آشکار خواهد شد که دختران نیز تعلیم و تربیت مشابهی را دریافت نمایند(کیوز 1985:4539) سؤالهای پژوهشی سؤالهای پژوهشی تحقیق معطوف به اهداف تحقیق،در دو بخش مطرح شدند و در هر بخش 4 حیطه مورد بررسی قرار گرفت: 1-نشانه‌های(تصویر)نگرشی دانش‌آموزان دختر،نسبت به ریاضیات: الف)رغبت و علاقه به ریاضیات ب)باورها پیرامون ریاضیات ج)ارزشیابی از خود در ریاضیات د)درک جنسیتی از ریاضیات 2-عوامل مؤثر در شکل‌گیری نگرش دختران نسبت به ریاضیات با تمرکز بر: الف)نقش والدین(در اینجا مادران)ب)نقش مدرسه(همسالان،تجارب آموزشی و معلمین {P(1)- Tyler P} {P(2)- Socializers P} ریاضیات)ج)نقش جامعه(رسانه‌ها)و د)مقایسه میزان تأثیرگذاری عوامل فوق(کدامیک مؤثرترند؟) روش اجرای تحقیق دستیابی به اطلاعات دقیق و عمیق جهت تصویر نگرشی و عوامل مؤثر در تکوین آن،به استفاده از "روش تحقیق کیفی"{P1P}انجامید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.