Skip to main content
فهرست مقالات

اثر توزیع درآمدی بر رشد اقتصادی با؛ یک تحلیل بین کشوری با تأکید بر ایران

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 32 (22 صفحه - از 52 تا 73)

کلید واژه های ماشینی : توزیع درآمد بر رشد ،توزیع درآمد ،درآمد بر رشد اقتصادی ،برآورد الگوی اثر توزیع درآمد ،رشد اقتصادی ،اثر توزیع درآمد ،نابرابری در توزیع درآمد ،کشورهای در حال توسعه ،الگوی اثر توزیع درآمد ،درآمد بر رشد ،رشد اقتصادی در ایران ،اثر نابرابری بر رشد ،افزایش نابرابری در توزیع ،متغیر مجازی ،نرخ رشد ،نابرابری توزیع درآمد ،برآورد الگوی اثر ،اثر نابرابری توزیع درآمد ،کشورهای با رشد پایین ،نابرابری درآمد ،کشورهای با رشد بالا ،کشورهای با رشد ،برآورد الگوها ،رشد و نابرابری پایین ،الگوی رشد ،حاصل از برآورد الگوها ،اثر نابرابری ،نتایج حاصل از برآورد ،رشد و نابرابری بالا ،نابرابری بالا

برای تجزیه و تحلیل اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی از آمار مقطعی 86 کشور جهان(شامل ایران)در دوره 1980-1993 و یک الگوی رشد درونزا استفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که رابطه بین شاخص‌های نابرابری(ضریب جینی، سهم 20%بالا به 40%پائین و نسبت سهم 20%بالا به 20%پائین)با رشد، منفی و در مقابل رابطه بین شاخصهای برابری(سهم 40%پائین و سهم 20%میانی)با رشد، مثبت بوده است.برای اعمال دقت بیشتر، کشورهای مورد مطالعه با توجه به میانگین رشد و میانگین شاخص نابرابری به چهار گروه تقسیم شده‌اند:گروه اول کشورهای با رشد و نابرابری پایین، گروه دوم کشورهای با رشد بالا و نابرابری پائین، گروه سوم کشورهای با رشد و نابرابری بالا و گروه چهارم کشورهای با رشد پایین و نابرابری بالا.برآورد الگوی اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی با معرفی متغیرهای مجازی متناظر با هر گروه در چهار ناحیه نشان داده است که اثر نابرابری بر رشد در میان کشورهای گروه اول و چهارم منفی و معنادار، در میان کشورهای گروه سوم منفی و بی‌معنا، ولی در میان کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار است.علاوه بر مطالعه مقطعی فوق، اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از اطلاعات سری زمانی 1350-1373 مورد بررسی واقع شده است.در کل، نتایج بدست آمده از برآورد الگوها برای کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه یافته و ایران مطابقت داشته، حاکی از آن است که افزایش نابرابری در توزیع درآمد موجب کاهش رشد اقتصادی شده و به نوع حکومت بستگی ندارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.