Skip to main content
فهرست مقالات

اقلیت های قومی و دولت ملی، جامعه شناسی سیاسی جوامع چند فرهنگی

نویسنده:

مترجم:

ISC (26 صفحه - از 161 تا 186)

کلیدواژه ها :

مهاجرت ،هویت ،قومیت ،ملت ،اجتماع ،ملی گرایی ،اسطوره سازی ،بسیج قومی ،جوامع چندفرهنگی

کلید واژه های ماشینی : قومی، سیاسی، قومیت، مهاجرین، اجتماعی، اقلیت، دولت ملی، هویت، فرهنگی، ملی

کتاب "اقلیت های قومی در دولت ملّی مدرن اثر جان رکس به یکی از چالش های مهم مسائل نظریه سیاسی معاصر می پردازد. موضوع کتاب بررسی این نکته است که جوامع برای تحقق دو هدف برابری فرصت ها و پذیرش تنوع فرهنگی باید چگونه سازماندهی شوند؟ نویسنده از مفهوم چندفرهنگ گرایی (که ابتدا در بریتانیا مطرح شد) در برابر منتقدین اروپایی آن دفاع می کند و در فصل های مختلف کتاب به بررسی کاربرد آن در جوامع مابعد کمونیسم و آمریکای شمالی می پردازد. حاصل این مباحث طرح نظریه جامعه شناختی سیستماتیکی از اجتماعات قومی مهاجر است که ضمن ارتباط با نظریه ناسیونالیسم، از ان متمایز است. در این نظریه به تفصیل به نقش دین و زبان اشاره شده استو در کنارآن، مسائلی همچون نژادپرستی در اروپای غربی، ساختار سیاسی جوامع ما بعد کمونیسم، نقش مذهب در کشورهایی مانند بوسنی و ایرلندشمالی، مواجهه اروپای غربی با اسلام و روابط نژادی و قومی در آمریکای شمالی مورد بحث قرار گرفته اند.

خلاصه ماشینی:

"فهوم یک جامعۀ چند فرهنگی در جوامعی که خود را چند فرهنگی2می‌دانند،دو وضعیت حقیقی برای مهاجرین وجوددارد:وضعیت اول حالتی است که در آن اگر چه حق حیات برای اجتماع مهاجرین و فرهنگ‌هایآنان به رسمیت شناخته شده است،اما این گروه‌ها از حقوق برابری برخوردار نبوده و ممکن استبه لحاظ فرهنگی پایین‌تر در نظر گرفته شوند؛در وضعیت دوم وجوهی از اندیشۀ آیده‌آل(1)- Host society (2)- Multicultural شهروندی برابر،که طبقات و گروه‌های منزلتی بیشتر در مورد آن به توافق رسیده‌اند،به گروه‌هایمهاجر نیز بسط داده شده و در همان حال،حق آنها برای حفظ هویت فرهنگی خود نیز بهرسمیت شناخته شود. با توجه به این ایده‌آل مشترک سیاسی،سؤالی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا باید بهفرهنگ و سازمان اجتماعی گروه‌های پراکنده اجازۀ حیات داد؟یا آنکه آنها را باید مجبور بههمانندگردی با یک فرهنگ ملی واحد و همگن ساخت؟پیشنهاد یک جامعۀ چند فرهنگی بر ایناست که می‌توان بدون تهدید وحدت عام سیاسی یک جامعۀ ملی،حق اقلیت‌ها را در حفظ زبان(1)- Roy Jenkins شهروندی برابر،که طبقات و گروه‌های منزلتی بیشتر در مورد آن به توافق رسیده‌اند،به گروه‌هایمهاجر نیز بسط داده شده و در همان حال،حق آنها برای حفظ هویت فرهنگی خود نیز بهرسمیت شناخته شود. با توجه به این ایده‌آل مشترک سیاسی،سؤالی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا باید بهفرهنگ و سازمان اجتماعی گروه‌های پراکنده اجازۀ حیات داد؟یا آنکه آنها را باید مجبور بههمانندگردی با یک فرهنگ ملی واحد و همگن ساخت؟پیشنهاد یک جامعۀ چند فرهنگی بر ایناست که می‌توان بدون تهدید وحدت عام سیاسی یک جامعۀ ملی،حق اقلیت‌ها را در حفظ زبان(1)- Roy Jenkins خود در متن خانواده و اجتماع گروهی آنها،حق انجام رسم‌های دینی،حق سازماندهی روابط درچارچوب خانواده و اجتماع محلی و نیز حق حفظ رسم‌های جمعی آنها را به رسمیت شناخت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.