Skip to main content
فهرست مقالات

پاسخی به نقد

نویسنده:

(10 صفحه - از 207 تا 216)

خلاصه ماشینی:

"قبل از بررسی انتقادات آقای قیم بهکتاب و ارائۀ پاسخ به ایرادات و سؤال‌هایوی،ذکر این نکتۀ کلی ضروری است کهاصولا میان نظرات ناقد و نویسنده تضادیوجود ندارد،آن‌چه به عنوان اختلاف نظردیده می‌شود،تفاوت در دیدگاه‌ها از یک&%00827MMFG008G% پاسخی به نقد قبل از هر چیز بر خود لازم می‌دانم ازدست‌اندرکاران فصلنامه مطالعات ملیبه خاطر فراهم ساختن شرایط نقد کتاب"قومیت و قوم‌گرایی در ایران... قبل از بررسی انتقادات آقای قیم بهکتاب و ارائۀ پاسخ به ایرادات و سؤال‌هایوی،ذکر این نکتۀ کلی ضروری است کهاصولا میان نظرات ناقد و نویسنده تضادیوجود ندارد،آن‌چه به عنوان اختلاف نظردیده می‌شود،تفاوت در دیدگاه‌ها از یک&%00827MMFG008G% طرف و برداشت نادرست از نظریه‌هاینویسنده از طرف دیگر است که در سطورآینده بیشتر در این مورد بحث خواهیم کرد. ناقد محترم این(1)- Ethnic Group (2)- Ethnicity به هر صورت به آقای عبد النبی قیم و سایرهموطنان عرب خوزستانی اطمینان خاطرمی‌دهم که در این کتاب نه تنها منکر وجودآنها نبوده‌ام،بلکه به حضور جمعیت عربدر ایران و نیز فداکاری‌های آنها در جریانجنگ تحمیلی و ایستادگی در برابر رژیممتجاوز بعث افتخار می‌کنم. اتفاقامن مخالف کاربرد مترادف دو مفهوم قبیله وگروه قومی هستم و در بحث مربوط درکتاب(صص 50-39)این انتقاد را به برخیمحققان مسائل خاورمیانه و ایران واردکرده‌ام که چرا آنها این دو مقوله را با یکدیگریکی دانسته‌اند،و ایلات و طوایف در ایرانرا با مفهوم گروه‌های قومی رایج دربحث‌های علوم اجتماعی یکی گرفته‌اند. اتفاقامن مخالف کاربرد مترادف دو مفهوم قبیله وگروه قومی هستم و در بحث مربوط درکتاب(صص 50-39)این انتقاد را به برخیمحققان مسائل خاورمیانه و ایران واردکرده‌ام که چرا آنها این دو مقوله را با یکدیگریکی دانسته‌اند،و ایلات و طوایف در ایرانرا با مفهوم گروه‌های قومی رایج دربحث‌های علوم اجتماعی یکی گرفته‌اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.