Skip to main content
فهرست مقالات

جست و جوی هویت در شعر عرفانی فارسی؛ برخورد روانشناختی با پدیده هویت در آثار مولوی

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 217 تا 228)

کلید واژه های ماشینی : پدیدۀ هویت در آثار مولوی، عرفانی، مولوی، روانی، هویت در شعر عرفانی، شناخت، روانشناسی، جست‌وجوی هویت، کتاب، شعر عرفانی فارسی، روانکاوی، غرب، کمکدانش روانشناسی آثار مولوی، ناخودآگاه، احساس، ایرانی، هویت "، پندار، اسلامی، جست‌وجوی هویت در شعر عرفانیفارسی، کمبود، مفهوم " هویت "، جست‌وجوی " هویت "، آثار مولوی Ali، برخورد روانشناختی با پدیده هویت، جست‌وجوی هویت در شعرعرفانی فارسی، مردم، زمینۀبررسی آثار عرفانی و شاعرانه، رابطۀ انگیزۀ شناخت امورشگفت، همگسستن روابط انسانی مردم

خلاصه ماشینی: "افسانۀ سیمرغ ویکی شدن مرغان(سی‌مرغ)در هستی یگانۀاو نمونه‌ای است دیگر از حل شدن تکثر دروحدت و نفی"هویت"انفرادی نیز تجربهسیر و سلوک عارفانه،افزون بر مفهومعرفانی آن گواهی است بر این مدعا که جست‌وجوی"هویت"(یا اوی)برینواکنشی است روانی-روحانی در برابردوگانگی درونی و شخصیت نامتحد سالکو اینکه او براساس آگاهی از وجود یک"هویت شخصی"ناممکن است که راه بهسوی"حضور"و"وحدت"و "بقا"را درپیش می‌گیرد: {Sاین توی ظاهر که پنداری تویی#هست اندر سوی و تو از بی‌سویی#توی بیگانه است با تو این تویی#توی خود را یاب و بگذار این دوییS}مولوی آن‌چه به طور خلاصه از کار پژوهشینویسنده می‌توان برداشت کرد اینکه اوکوشش می‌کند علم روانشناسی را در شعرعرفانی فارسی به کار گیرد. جست‌وجوی"هویت"(یا اوی)برینواکنشی است روانی-روحانی در برابردوگانگی درونی و شخصیت نامتحد سالکو اینکه او براساس آگاهی از وجود یک"هویت شخصی"ناممکن است که راه بهسوی"حضور"و"وحدت"و "بقا"را درپیش می‌گیرد: {Sاین توی ظاهر که پنداری تویی#هست اندر سوی و تو از بی‌سویی#توی بیگانه است با تو این تویی#توی خود را یاب و بگذار این دوییS}مولوی آن‌چه به طور خلاصه از کار پژوهشینویسنده می‌توان برداشت کرد اینکه اوکوشش می‌کند علم روانشناسی را در شعرعرفانی فارسی به کار گیرد. عطا آیتی مردم‌شناس و هماهنگ کننده مجلۀ"شرق و اروپا"در پاریس )بعد مفهومی فرضیۀ پایه‌ای مؤلف را در این عبارتکلی می‌توان خلاصه کرد: آن‌چه از دیرباز به ویژه در دورۀ معاصربه عنوان"هویت"انگاشته شده است،در واقع چیزی جز احساس و تصور یک"منیت"استوار و تغییرناپذیر نیست که درسطوح فردی و همگانی گاه حضور،تجسمو تعین می‌یابد و گاه در مقام غیبت و عدم(یا کمبود)در آمده و"جستار هویت"وانگیزۀ"تعین"آن را موجب می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.