Skip to main content
فهرست مقالات

پتانسیل های تبدیل رقابت به منازعه سیاسی در ایران

نویسنده:

(22 صفحه - از 49 تا 70)

کلید واژه های ماشینی : سیاسی ،رقابت ،منازعه ،منازعه سیاسی در ایران ،تبدیل رقابت به منازعه سیاسی ،اجتماعی ،رفتار ،تضاد ،پتانسیل‌های منازعه سیاسی در ایران ،ساخت ،جمعیت ،فرهنگ ،تکوین ،پتانسیل‌های منازعه ،رقابت سیاسی ،فرهنگ سیاسی ،ساختار ،جامعه ،سیاست ،بازیگران ،اقتصادی ،شناخت پتانسیل‌های منازعه سیاسی ،انقلاب ،رفتار سیاسی ،پتانسیل منازعه‌آفرینی ساختار جمعیتی کشور ،نظام ،ساختار نظام سیاسیرفتار سیاسی افراد ،شکاف‌های اجتماعی ،رفتار بازیگران سیاسی کشور ،نظام سیاسی

خلاصه ماشینی:

"عوامل چندی در تکوین چهره مدرن این رقابتدخالت داشته‌اند:آثار سوء ناشی از ظهور و حاکمیت رژیم‌های خودکامه،اقتدارگرا وتمامیت‌خواه،ارتقای سطح آگاهی عمومی متعاقب توده‌ای شدن آموزش،ظهور و گسترشفن‌آوری و شبکه‌های مدرن اطلاعاتی و ارتباطی،پیدایش گروه‌های واسطه،پیچیده‌تر شدنحیات اجتماعی و عوامل دیگر،متفکران و سیاستمداران را به این نتیجه رساند که مدیریت اموراجتماعی و سیاسی از توان فرد و گروه خاص خارج بوده و لذا باید عرصه حکمروایی را برایحضور دیگر اصحاب نظر و قدرت گشود تا از طریق تضارب آراء و برخورد و نقد افکار درجریان یک رقابت سالم تصمیمات اتخاذ گردند. 24 در ایران امروز،فقدان سنت‌های ریشه‌دار و تجربه‌های نه‌چندان دیرپای مردم‌سالاری،ذهنیتتاریخی قانون‌گریز،باورهای دگماتیک،مطلق‌انگار و خود حقیقت‌پندار و در واقع،توسعهنایافتگی فرهنگی و شخصیتی و بدکار کردی نظام تربیتی و آموزشی کشور باعث شده است کهرفتار افراد و گروه‌ها تمایل زیادی به سمت رادیکالیسم بیابد و به رغم نهادینگی حقوقیقاعده‌های رقابت سیاسی،شاهد عدم نهادینگی رفتار رقابتی باشیم؛به نحوی که اغلب زیستتضادآلودی را تجربه می‌کنیم و از آن جا که رفتارهای فوق به صورت فرهنگ با ویژگی‌هایاستحکام و استمرار درآمده است،در نتیجه پتانسیل منازعه‌آفرینی آن طولانی و عمیق خواهد بود. در این مقاله،نگارنده از زاویه نظری و با تمرکز بر موضوع نسبت بین شکاف‌های اجتماعی وپتانسیل‌های منازعه سیاسی،درصدد احصای بسترهای تبدیل رقابت به منازعه برآمده و به اینجمع‌بندی رسیده است که در کشور ما به دلیل ساختار سنی جمعیت،مقتضیات سامان‌زداییدوران‌گذار،وجود نابرابری‌های اجتماعی،تعارض گفتمان‌های مختلف فرهنگ سیاسی،اتمیزهبودن جامعه،فرهنگ رفتاری غیرروامدار،انباشتگی شکاف‌های اجتماعی و ساختار سیاسینظام بین‌المللی و روندهای غالب جهانی نظیر جهانی شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات،عدول از رقابت مسالمت‌آمیز و میل به تضاد و منازعه،از پتانسیل و زمینه مستعدی برخورداراست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.