Skip to main content
فهرست مقالات

طبقه بندی اجتماعی اقوام در ایران

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 201 تا 214)

کلید واژه های ماشینی : اقوام، طبقه‌بندی اجتماعی اقوام، اجتماعی، طالش‌ها، بلوچ‌ها، تحلیل طبقه‌بندی اقوام هشتگانه، طبقه‌بندی، ترکمن، فارس‌ها، طبقه‌بندی اقوام هشتگانه کشور، آذری، شباهت، حالت اقوام آذری عرب فارس، اقوام بلوچ، بیشترین، اقوام هشتگانه، لر، بیشترین شباهت، طبقه‌بندی اقوام هشتگانه کشورطبقه‌بندی اقوام، عرب، کم‌ترین تفاوت، خوشه‌بندی، بیشترین تفاوت، ترکمن و طالش، تفاوت، حالت اقوام آذری فارس، خوشه آذری‌ها و فارس‌ها فاصله، خصوصیات مورد بررسی کم‌ترین تفاوت، فاصله، تحلیل مذکور اقوام هشتگانه

خلاصه ماشینی: "اقوامی که در هر یک از این دو دسته قرار می‌گیرند،کمترین تفاوت(بیشترین شباهت)اجتماعی را با یکدیگر دارند و از این‌جهت برای هردسته از آنها می‌توان هویت قومی مشترکی قایل شد. در اینتحقیق،با تاکید بر اینکه"قومیت"1یک پدیده فرهنگی-اجتماعی است و مرزهای آن نیزتوسط نمادهای فرهنگی و اجتماعی معین می‌شود 30 متغیر یا خصوصیت اجتماعی اقوام(1)- ytieinhte مورد مطالعه قرار گرفته که در ذیل ابتدا تعریف این متغیرها ارائه می‌شود و سپس با ارائه نیمرخ1اقوام هشتگانه بر روی خصوصیات مذکور،طبقه‌بندی آنها با استفاده از روش"تحلیلخوشه‌ای"2انجام می‌گیرد. (1)- retsulc (2)- ecnatsid naedilcue derauqs برای درک روشن‌تر از مفهوم"مجذور فاصله اقلیدسی"به طور مثال فاصله دو قوم الف و ببر حسب دو خصوصیت فرضی به شرح جدول ذیل محاسبه گردیده است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) بر این مبنا فاصله یا تفاوت اقوام هشتگانه از لحاظ 30 خصوصیت اجتماعی محاسبه ونتایج آن در جدول 3 منعکس شده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) در مرحله بعدی تحلیل خوشه‌ای اقوامی که کمترین تفاوت(فاصله)را از لحاظ 30خصوصیت مورد بررسی با یکدیگر داشته باشند در یک خوشه عضویت پیدا می‌کنند. بر این اساس می‌توان(1)- dohtem s'draw (2)- ytidilav (3)- tnacifingis (4)- ynomisrap گفت که در بین اقوام هشتگانه،اقوام آذری،فارس،کرد،لر و عرب از حیث مجموع 30خصوصیت مورد بررسی،شبیه‌ترین اقوام به یکدیگر محسوب می‌شوند،در عین حال کهبیشترین تفاوت را با سه قوم بلوچ،ترکمن و طالش دارند. بر مبنای تحلیل مذکور اقوام هشتگانه کشور را از حیث مشترکات اجتماعی می‌توان به دودسته کلی و متمایز تقسیم نمود:در دسته اول اقوام بلوچ،ترکمن و طالش و در دسته دوم اقوامآذری،فارس،کرد،لر و عرب قرار می‌گیرند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.