Skip to main content
فهرست مقالات

توسعه سیاسی و مشارکت پذیری جامعه کرد ایران

نویسنده:

(42 صفحه - از 215 تا 256)

کلید واژه های ماشینی : توسعه سیاسی دولت آقای خاتمی ،توسعه سیاسی ،دولت ،دولت آقای خاتمی نسبت ،رشد شاخص‌های توسعه سیاسی ،شاخص‌های توسعه سیاسی ،پاسخگویان ،توسعه سیاسی و مشارکت‌پذیری ،دولت آقای خاتمی ،مشارکت‌پذیری ،طرح توسعه سیاسی دولت ،نسبت رشد شاخص‌های توسعه سیاسی ،شاخص‌های ،برنامه‌های توسعه سیاسی ،دولت جناب آقای خاتمی ،ایران ،قومی ،جامعه ،برنامه‌های توسعه سیاسی دولت ،آزمون ،رشد ،نسبت افزایش شاخص‌های توسعه سیاسی ،همنوایی ،نسبت افزایش مشارکت‌پذیری کردها ،مشارکت‌پذیری جامعه ،پاسخگویان نسبت رشد مشارکت‌پذیری کردها ،تحقیق ،متغیر ،توسعه دولت آقای خاتمی آزمون ،ماه دولت آقای خاتمی نسبت

خلاصه ماشینی:

"1-به نظر می‌رسد بین نگرش پاسخگویان نسبت به گسترش توسعه سیاسی(در مدت 32 ماهه دولت جناب آقای خاتمی"شهریور 1376 تا اسفند ماه 1378"در مقایسه با دوره مشابهمنتهی به دولت ایشان)و میزان مشارکت‌پذیری آنان رابطه معناداری وجود دارد. فرمول به دست‌آمده از این آزمون چنین است: 5%<p و 4 fd و 456/16 2x فرضیه دوم تحقیق "به نظر می‌رسد بین مشارکت‌پذیری پاسخگویان در مدت سی و دو ماهه دولت آقای خاتمینسبت به دوره مشابه منتهی به دولت ایشان و همنوایی آنان با دولت رابطه معناداری وجود دارد. فرمول به دست‌آمده از این آزمون چنین است: 5%<p و 4 fd و 330 2x فرضیه سوم تحقیق "به نظر می‌رسد بین نگرش پاسخگویان نسبت به گسترش توسعه سیاسی در مدت سی و دوماهه دولت آقای خاتمی نسبت به دوره مشابه منتهی به دولت ایشان و نسبت همنوایی آنان بادولت رابطه معناداری وجود دارد. در نتیجه آزمون فرضیات نشان می‌دهد که از نظر پاسخگویان دوره سی و دو ماهه اجرایبرنامه توسعه سیاسی(شهریور 76 تا اسفند 78)دولت اقای خاتمی باعث تقویت و رشدمعنادار افزایش مشارکت‌پذیری و همنوایی کردها با دولت و جامعه ملی ایران شده است. برای یافتن ارتباط معنادار احتمالی بین درآمد پاسخگویان و نسبت تحقق تقاضاهای کردهااز دولت در طرح توسعه دولت آقای خاتمی آزمون کای اسکور به عمل آمد که معناداررابطه در سطح 95 درصد تأیید شد. برای یافتن ارتباط معنادار احتمالی میان تحصیلات پاسخگویان و افزایش نسبت برآوردهشدن تقاضاهای کردها از دولت در طرح توسعه سیاسی دولت آقای خاتمی از آزمون ضریبرتبه‌ای اسپیرمن و کای اسکور استفاده شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.