Skip to main content
فهرست مقالات

مفاهیم خود

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 223 تا 236)

کلید واژه های ماشینی : الیوت، هویت، اجتماعی، سیاسی، زنان، نظریه، مدرن، آنتونی الیوت استاد نظریه اجتماعی، مفاهیم، فروید

خلاصه ماشینی: "بنابراین هرچندکه ایده"خود"در کانون توجهمکاتب فردی مختلف در علوماجتماعی قرار دارد،ولی تأکید بر چگونه افراد می‌توانند از طریقوسایل و امکانات نمادین روایت‌هایخود را بیان کنند،مسائل مربوط بهنقشی که شکل‌گیری خود دربازتولید یا فساد تمدن و فرهنگ ایفامی‌کند،از اهم مسائل نظری علوماجتماعی دوران ما هستند. دانشمندان(1)- Self-interpretations علوم اجتماعی برای تحلیل فردیت ازطیف اصطلاحی گسترده‌ای مانند"هویت"،"سوژه"یا سوبژکیتوته و یا"خود"استفاده می‌کنند. بنابراین رابطه دو(1)- Coextensive علوم اجتماعی برای تحلیل فردیت ازطیف اصطلاحی گسترده‌ای مانند"هویت"،"سوژه"یا سوبژکیتوته و یا"خود"استفاده می‌کنند. 7)سیاست هویت؛ (Identity Politics) برای بسیاری از مفسران،دقیقا به این دلیل ارزشمند است کهتوجه آن معطوف به اشکال فرهنگیجدید همبستگی و تضاد اجتماعیاست که در سطح فرد تجربه می‌شودو موضوعاتی مانند تکنولوژی‌هایجدید ارتباطی یا جنبش‌های نویناجتماعی از اهمیت برخوردارمی‌شوند(ص. 7)سیاست هویت؛ (Identity Politics) برای بسیاری از مفسران،دقیقا به این دلیل ارزشمند است کهتوجه آن معطوف به اشکال فرهنگیجدید همبستگی و تضاد اجتماعیاست که در سطح فرد تجربه می‌شودو موضوعاتی مانند تکنولوژی‌هایجدید ارتباطی یا جنبش‌های نویناجتماعی از اهمیت برخوردارمی‌شوند(ص. صل دوم:سرکوب خود در این فصل نویسنده بربرداشت‌های روانشناختی از خودتأکید می‌کند و نظریه فروید درباره‌یناخودآگاه را در کانون بحث خویشقرار می‌دهد. م و(1)- Ideal and real Selves صل دوم:سرکوب خود در این فصل نویسنده بربرداشت‌های روانشناختی از خودتأکید می‌کند و نظریه فروید درباره‌یناخودآگاه را در کانون بحث خویشقرار می‌دهد. شاید لازم بود که در پایانکتاب فصلی با عنوان نمادگراییتفسیری و خود می‌افزود و بسیاری ازانتقادات پراکنده خود نسبت بهرویکردهای دیگر را در ذیل این(1)- Self Polirics با وجود این،کتاب الیوت باعنوان مفاهیم"خود"می‌توانستبه صورت بهتری نیز ارائه گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.