Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی و نقد کتاب: بازاندیشی ایران

نویسنده:

(12 صفحه - از 217 تا 228)

خلاصه ماشینی:

"کتاب بازاندیشی ایران نوشته‌یمحمد توکلی طرقی از جمله متونارزشمندی است که با نگاهی تازه به تاریخ ایران،می‌کوشد جنبه‌های پنهانتاریخ را با توجه به فرایندهویت‌سازی به خواننده بنمایاند. اینکتاب در سال 2001 توسط انتشارات Palgrave انتشار یافته و البته کتابمشابهی نیز به قلم همین نویسنده-بهزبان فارسی-با عنوان تجدد بومی وبازاندیشی تاریخ از سوی نشر تاریخایران منتشر شده است. نویسنده معتقد است جدا کردنمدرنیته از تاریخ،باعث درکنادرست آن می‌شود و این مطلبیاست که برخی از نویسندگان ایرانینیز به آن توجه کرده‌اند؛چنان‌کهداریوش شایگان معتقد است،به عنوانیک تمدن بزرگ آسیایی،سه قرن درتعطیلات تاریخ بوده‌ایم یا رضاداوری معتقد است که گذشته غرب،آینده‌ی ماست. از دیگر مواردی که ایرانیان دربرخورد با تمدن غرب به واکاوی وتأمل در آن می‌پردازند و شاید بتوانگفت در نگاه سیاحان(به ویژهمسافرت‌های ناصر الدین شاه بهفرنگ)بسیار جلب توجه کرده است،زن فرنگی است،که ایرانیان هرکدامبسته به نوع نگاه خود،برداشت‌های متفاوتی از آن ارایه می‌دهند ازمطالب کتاب چنین استنباط می‌شودکه مفهوم آزادی و زن در نگاه ایرانیبه نوعی در هم تنیده‌اند. نویسنده معتقد است در جریانآشنایی ایرانیان با فرنگ،آن‌ها نه تنهابه شناخت وطن اهتمام ورزیدند،بلکه در این نظرگاه به بازشناسی وتعریف مجدد خود نیز پرداختند وخاطرات و سفرنامه‌های ایرانیان اینجریان دوسویه را نشان می‌دهد. ملی‌گراییرسمی،ایران را خانه‌ای خویشاوندیمی‌دانست که در رأس آن پدری باعنوان پدر تاج‌دار قرار دارد و البتهدر تعامل این نگاه رسمی،نگاهغیر رسمی دیگری نیز بود که وطن رامادری رو به موت می‌دانست کهنیازمند مراقبت و مواظبت از سویفرزندان خویش است. گویا نویسندهنیز خود بر این اعتقاد است که ذهنایرانی ذهنی روایی است،و بیش‌تردوست دارد کتاب را بر مبنای تسلسلتاریخی مطالعه کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.