Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه میزان تأثیر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای ارتباطی دانشجویان

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

پاييز 1383 - شماره 33 علمی-پژوهشی (28 صفحه - از 29 تا 56)

کلیدواژه ها : روشهای تدریس ،سخنرانی ،بحث گروهی ،مهارتهای‌ ارتباطی ،پیشرفت تحصیلی و دانشجویان

کلید واژه های ماشینی : روش تدریس بحث گروهی ،تأثیر روش تدریس بحث گروهی ،مقایسه میزان تأثیر روش تدریس ،روش تدریس ،میزان تأثیر روش تدریس ،پیشرفت تحصیلی ،تدریس بحث گروهی ،تدریس سخن‌رانی بر پیشرفت ،بحث گروهی ،سخن‌رانی بر پیشرفت تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،تأثیر روش تدریس ،روش بحث گروهی ،روش تدریس سخن‌رانی ،مهارتهای ارتباطی دانشجویان ،مهارتهای ارتباطی ،تفاوت میانگین نمرات دانشجویان پسر ،تحصیلی ،بحث گروهی با روش ،آزمون پیشرفت تحصیلی ،گروههای پنج‌نفره ،میزان تأثیر روش ،میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی ،مهارتهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه ،نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،روش سخن‌رانی ،مهارتهای ارتباطی دانشجویان هر ،نمرات پیشرفت تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان پسر ،سخن‌رانی در افزایش پیشرفت

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه میزان تأثیر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه اصفهان است. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی است. برای اجرای پژوهش چهار کلاس انتخاب شد، دوکلاس به عنوان گروه گواه و دو کلاس به عنوان گروه آزمایش. در یک ترم تحصیلی در دو کلاس روش بحث گروهی و در دو کلاس روش سخنرانی اجرا شد. درنهایت، نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمون مهارتهای ارتباطی دانشجویان هر دو گروه با هم مقایسه شد. داده ها با آزمون تحلیل کواریانس، مانوا و t مستقل تحلیل شد. نتاج پژوهش نشان داد که در مجموع، روش تدریس بحث گروهی از نوع گروههای پنج نفره بر افزایش پیشرفت تحصیلی و نیز مهارتهای ارتباطی دانشجویان مؤثرتر از روش سخنرانی است. به علاوه، فرضیه سوم پژوهش در باره پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأیید شد، به این صورت که روش بحث گروهی برای پسران مؤثرتر از دختران بود، لکن این فرضیه در مورد مهارتهای ارتباطی رد شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.