Skip to main content
فهرست مقالات

مهارتهای فراشناختی و شناختی دانشجویان پزشکی و مهندسی پزشکی

نویسنده: ؛

زمستان 1383 - شماره 34 علمی-پژوهشی (30 صفحه - از 25 تا 54)

کلیدواژه ها : مهارتهای فراشناختی ،‌ دانش‌شناخت ،تنظیم شناخت ،عملکرد ،دانشجویان پزشکی و مهندسی ،آموزش و یادگیری

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان پزشکی و مهندسی پزشکی ،فراشناختی ،دانش شناخت و تنظیم شناخت ،مهندسی پزشکی ،استعدادهای فراشناختی به استعداد ،فراشناختی به استعداد درک ،دانشجویان پزشکی ،دانشجویان پزشکی و مهندسی ،تنظیم شناخت ،کنترل مطلب مورد یادگیری ،پزشکی و مهندسی پزشکی ،دانش شناخت و تنظیم ،استعداد درک و کنترل مطلب ،دانش شناخت ،نمره امتحان ،استعدادهای فراشناختی ،عامل اصلی دانش شناخت ،فراشناختی و شناختی ،عملکرد فراشناختی و شناختی ،پزشکی و مهندسی ،عملکرد شناختی ،دانشجویان مهندسی پزشکی ،مطلب مورد یادگیری ،دانشجویان مهندسی ،ارزشهای تجربه‌شده عملکرد فراشناختی ،دانشجویان مهندسی نشان ،راهبردهای یادگیری ،دانشجویان پزشکیبرآورد دانشجویان مهندسی ،درک و کنترل مطلب ،راهبردهای مدیریت اطلاعات

استعدادهای فراشناختی به استعداد درک و کنترل مطلب مورد یادگیری گفته می‌شود. در این پژوهش مفهوم اصلی فراشناخت متشکل از دو عامل اصلی دانش شناخت و تنظیم شناخت، ارتباط آماری بین دانش شناخت و تنظیم شناخت و ارتباط بین دو عامل اصلی فراشناخت (دانش شناخت و تنظیم شناخت) با ارزشهای تجربه شده عملکرد فراشناختی و شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحلیل در این پژوهش تحلیل کواریانس، مورد خاص تحلیل عامل تأییدی با استفاده از برنامه Amos است. آزمون نیکویی برازش برای دانشجویان پزشکی و مهندسی نشان داد که اختلاف بین کواریانس‌های پیش‌بینی شده توسط مدل و نمونه‌های مشاهده شده معنی‌دار نیست. بنابراین ، مدل دو عاملی (دانش شناخت و تنظیم شناخت) مناسب است. نتایج برای دانشجویان پزشکی و مهندسی پزشکی مشابه است. این تشابه استواری دو آزمایش را نشان می‌دهد. دو عامل با یکدیگر همبستگی بالایی دارند. رابطة بین دانش شناخت و تنظیم شناخت با ارزشهای تجربه شده عملکرد فراشناختی (استعداد تخمین نمره امتحانی پیش از امتحان پایان ترم و استعداد تخمین نمره امتحانی پس از امتحان پایان ترم) معنی‌دار بود. رابطة معنی‌دار بین دانش شناخت و عملکرد شناختی (نمره امتحان پایان ترم) برای دانشجویان دانشکده پزشکی و تنظیم شناخت و عملکرد شناختی (نمره امتحان پایان ترم) برای دانشجویان مهندسی نشان داد که دانشجویان پزشکی با عملکرد بهتر از استعدادهای ادراکی بالاتری برخوردارند و دانشجویان مهندسی با عملکرد بهتر از استعدادهای تنظیمی بالاتری برخوردارند. یافته‌های تحقیق نشان داد که این دو گروه تلاش ذهنی و رفتار ذهنی متفاوت دارند، ولی استعدادهای فرا شناختی‌شان تأثیر چشمگیری در دستاوردهای آموزشی‌شان دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.