Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی پیشینه اجتماعی متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال 1382

نویسنده: ؛

زمستان 1383 - شماره 34 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (32 صفحه - از 93 تا 124)

کلیدواژه ها : پیشینه اجتماعی (خانوادگی) ،طبقه اجتماعی ،تحصیلات والدین ،شغل والدین ،آزمون سراسری ،نمره کل ،متقاضیان آموزش عالی و داوطلبان پذیرفته شده

کلید واژه های ماشینی : داوطلبان آزمون سراسری ،آموزش عالی ،ورود به آموزش عالی ،آزمون سراسری ،تعداد اعضای خانواده داوطلبان ،نمره کل داوطلبان ،طبقه اجتماعی ،خانواده داوطلبان بر نمره ،پیشینه خانوادگی داوطلبان آزمون ،میانگین نمره کل داوطلبان ،داوطلبان بر نمره کل ،نمره کل ،اعضای خانواده داوطلبان ،پیشینه خانوادگی داوطلبان ،میانگین نمره کل ،تعداد اعضای خانواده ،ورود به آموزش ،داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون ،نمره وضعیت اجتماعی داوطلب ،نسبت داوطلبان شرکت‌کننده ،پیشینه خانوادگی ،داوطلبان شرکت‌کننده از طبقه ،داوطلبان شرکت‌کننده ،عالی ،نمره کل داوطلبان مرد ،نمره کل داوطلبان زن ،کل داوطلبان ،تأثیر پیشینه خانوادگی داوطلبان ،میزان تحصیلات والدین ،شرکت‌کنندگان در طبقه اجتماعی

نقش پیشینه خانوادگی در پیشرفت تحصیلی از جمله مسائلی است که اندیشمندان علوم تربیتی و آموزشی همواره در تبیین و میزان تأثیر آن کوشیده‌اند. میزان تأثیر آموزش و ارتقای تحصیلی در فرایند قشربندی اجتماعی نیز مورد توجه خاص جامعه‌شناسان است. در این مقاله میزان تأثیر پیشینه خانوادگی داوطلبان آزمون سراسری سال 1382 از قبیل میزان تحصیلات والدین، نوع‌شغل‌ والدین‌ و اعضای‌ خانواده ‌داوطلبان بر نمره کل آنان و در نتیجه، ورود به آموزش عالی بررسی شده ‌است. تعداد و نسبت داوطلبان پذیرفته شده از طبقات اجتماعی مختلف (طبقه بالا، متوسط و پایین) و در نتیجه، نقش سیاستهای پذیرش دانشجو در ایجاد فرصتهای برابر آموزشی و در فرایند قشربندی اجتماعی داوطلبان نیز بررسی شده است. داده‌های مورد نیاز از طریق بررسی اسناد و مدارک موجود در سازمان سنجش و فرم نظرخواهی از 1082856 نفر از داوطلبان آزمون سراسری سال 1382 جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری مربوط به نمره کل داوطلبان، وضعیت توزیع هر یک از متغیرهای پیشینه خانوادگی و تعداد داوطلبان پذیرفته شده از طبقات اجتماعی مختلف به ترتیب از آزمون t و آنالیز واریانس، جداول فراوانی و درصد و نسبت استفاده شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که :1. میزان تحصیلات و نوع شغل والدین بر نمره کل داوطلبان و در نتیجه، در پذیرش آنان تأثیر بسیاری دارد؛ 2. تعداد اعضای خانواده داوطلبان بر نمره کل داوطلبان مؤثراست؛ 3. در طبقه اجتماعی بالا نسبت پذیرفته شدگان بیشتر از نسبت داوطلبان شرکت کننده این طبقه است؛ این نسبتها برای طبقه اجتماعی متوسط تقریبا برابر و برای طبقه اجتماعی پایین به مراتب کمتر است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.