Skip to main content
فهرست مقالات

وضعیت اشتغال دانش آموختگان زن: مطالعه ای موردی

نویسنده: ؛

بهار 1385 - شماره 39 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 41 تا 60)

کلیدواژه ها : دانش آموختگان ،آموزش عالی ،اشتغال ،زنان و نظریه سرمایه انسانی

کلید واژه های ماشینی : دانش‌آموختگان زن دانشگاه ،درصد از دانش‌آموختگان زن ،اشتغال دانش‌آموختگان ،جذب در بازار کار ،دست‌یابی دانش‌آموختگان زن دانشگاه ،رشته تحصیلی ،آموزش عالی ،دانش‌آموختگان زن به اشتغال ،نبودن با کارفرمایان ،کارفرمایان ،بررسی وضعیت اشتغال ،عوامل مؤثر در جذب ،آموزش‎عالی ،تحصیل در دانشگاه ،دست‌یابی دانش‌آموختگان زن ،جذب دانش‌آموختگان زن ،زن دانشگاه به اشتغال ،دانش‎آموختگان زن دانشگاه ،درصد از دانش‌آموختگان ،اشتغال زنان ،درصد زنان دانش‌آموخته ،وضعیت بازار کار ،درصد در بخش ،جذب به بازار کار ،رشته‎های ،وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان زن ،اشتغال دانش‌آموختگان زن ،دانش‌آموختگان زن ،بازار کار ،وضعیت اشتغال

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان زن در گروه‌های عمده آموزشی است. باتوجه به ماهیت پژوهش، روش توصیفی برای انجام دادن این مطالعه انتخاب شد. جامعه پژوهش کلیه دانش‌آموختگان زن دانشگاه مازندران (1236 نفر ) در تمام گروههای آموزشی هستند. نمونه تحقیق 292 نفر بودند که از این میان 177 نفر پرسشنامه‌ها را ارسال کردند. ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل نتایج به کمک آمارهای توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که 9/56 درصد از دانش‌آموختگان زن دانشگاه شاغل و 43 درصد بیکار بودند. از بین این زنان شاغل 56 درصد در بخش خدمات، 32 درصد در بخش صنعت و 10 درصد در بخش کشاورزی به کار مشغول بودند. از بین نمونه تحقیق، 84 درصد زنان دانش آموخته رشته‌های فنی و مهندسی، 56 درصد رشته‌های علوم انسانی، 50 درصد رشته‌های علوم‌پایه و در نهایت، 38 درصد رشته‌های علوم کشاورزی توانستند به کار مشغول شوند؛ عواملی نظیر دانشها و اطلاعات کسب شده در دوران تحصیل در دانشگاه، وجود داشتن زمینه‌های شغلی متناسب با رشته تحصیلی و مهارتهای عملی کسب شده در دوران تحصیل در دستیابی زنان به شغل مؤثر بوده است. همچنین، عواملی نظیر تعداد زیاد دانش‌آموختگان، آشنا نبودن با کارفرمایان و نبود استخدام در بخشهای دولتی، نبود اطلاعات کافی از وضعیت بازار کار و عدم تناسب رشته‌های آموزشی با نیازهای بخش اشتغال در استان و شهر، از دیدگاه دانش‌‌آ‌موختگان به عنوان موانع جذب در بازار کار تلقی می‌شوند که از لحاظ نظری می‌توان نظریه سرمایه‌انسانی را مورد نقد قرار داد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.