Skip to main content
فهرست مقالات

وضعیت اشتغال، توانمندی شغلی و موفقیت شغلی دانش آموختگان آموزشهای عالی علمی - کاربردی در بخش کشاورزی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 79 تا 98)

کلیدواژه ها :

اشتغال ،آموزش کشاورزی ،آموزش‌‌عالی علمی - کاربردی ،توانمندی شغلی و موفقیت شغلی

کلید واژه های ماشینی : توانمندی شغلی و موفقیت شغلی، شغلی، کشاورزی، دانش، موفقیت شغلی دانش‌آموختگان، توانمندی شغلی، افراد مورد مطالعه سهمیه آزاد، افراد مورد مطالعه سهمیه شاغل، موفقیت شغلی، دانش‌آموختگان سهمیه شاغل نشان

هدف کلی این تحقیق شناسایی عوامل آموزشی مؤثر بر توانمندی شغلی و موفقیت شغلی دانش‌آموختگان دوره های عالی علمی_کاربردی در بخش کشاورزی است. جامعه آماری420 نفر از دانش آموختگان مراکز آموزش عالی باکری ارومیه، سرداری تبریز و ایثار اردبیل هستند. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی و متغیرهای مستقل این تحقیق عوامل آموزشی، عوامل فردی و اقتصادی دانش آموختگان و حمایتهای مالی و اعتباری دولت و متغیرهای وابسته توانمندی شغلی و موفقیت شغلی است. تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که 7/54 % افراد با استفاده از سهمیه آزاد و 3/45 % با استفاده از سهمیه شاغل وارد دانشگاه شده‌اند. 1/93 % افراد مورد مطالعه سهمیه شاغل در بخش دولتی کشاورزی شاغل‌اند. 4/40 % از افراد مورد مطالعه سهمیه آزاد بیکارند، 4/31 % به صورت پاره وقت کار می‌کنند و 4/11 % دارای شغل تمام وقت هستند. تحلیل روابط بین عوامل آموزشی و توانمندی شغلی دانش‌آ‌موختگان سهمیه آزاد نشان می‌دهد که بین امکانات و تجهیزات زیربنایی و آموزشی مراکز، توانایی تدریس و شیوه آموزش استادان، روشهای تدریس واحدهای نظری، روشهای تدریس واحدهای عملی، محتوای آموزشی در سطح دانش و محتوای آموزشی در سطح نگرش با توانمندی شغلی دانش‌آموختگان رابطه معنی‌داری وجود دارد. تحلیل روابط بین عوامل آموزشی و موفقیت شغلی دانش آموختگان سهمیه شاغل نشان می‌دهد که بین توانایی علمی و تخصصی استادان، محتوای آموزشی در سطح دانش، محتوای آموزشی در سطح نگرش و محتوای آموزشی در سطح مهارت با موفقیت شغلی دانش آموختگان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"جدول2- میانگین، انحراف معیار و اولویت بندی رضایت پاسخگویان شاغل سهمیه آزاد در زمینه توانمندی شغلی 31n = توانمندی شغلی میانگین انحراف معیار رتبه میزان مهارت عملی و علمی در ادای وظایف شغلی 77/3 08/1 1 میزان تجربه کاری پس از اشتغال در این حرفه 61/3 03/1 2 میزان دانش و آگاهی در باره شغل فعلی خود 39/3 23/1 3 میزان علاقه به ادامه اشتغال در این حرفه 32/3 35/1 4 میزان تجربه قبلی در زمینه حرفه کشاورزی 29/3 16/1 5 میزان نیاز به بازآموزی برای ادای بهتر وظایف شغلی پس از اشتغال 13/3 25/1 6 رضایت از شغل فعلی 06/3 13/1 7 میزان تناسب شغل فعلی با رشته تحصیلی در مقطع کاردانی 90/2 40/1 8 میزان دستیابی به اهداف شغلی مورد انتظار 81/2 27/1 9 جمع 27/3 21/1 مقیاس طیف لیکرت : بسیار راضی = 5 راضی=4 متوسط = 3 ناراضی= 2 بسیار ناراضی= 1 جدول3- میانگین، انحراف معیار و اولویت بندی رضایت پاسخگویان سهمیه شاغل در زمینه موفقیت شغلی 58 n= موفقیت شغلی میانگین انحراف معیار رتبه میزان تناسب رشته تحصیلی شما با شغل شما 34/4 13/1 1 میزان افزایش اطلاعات، توانمندی‌ها ومهارت شغلی شما نسبت به قبل از تحصیل 24/4 84/0 2 میزان ضرورت تحصیل در رشته برای سایر افراد شاغل در زمینه حرفه شما 93/3 22/1 3 میزان بهبود کیفیت تولیدات شما نسبت به قبل از تحصیل در مقطع کاردانی 91/3 80/0 4 میزان مؤثربودن تحصیل شما در استمرار فعالیت یا تثبیت شغل شما 86/3 26/1 5 میزان برخورداری از امنیت شغلی نسبت به قبل از تحصیل 53/3 27/1 6 میزان بهبود روابط با سایر کارکنان 38/3 22/1 7 میزان مؤثر بودن مدرک تحصیلی شما در تغییر متناسب پست سازمانی شما 33/3 05/1 8 میزان دستیابی شما به اهداف شغلی مورد انتظار 14/3 21/1 9 تداوم بازار کار برای اشتغال شما 02/3 13/1 10 میزان افزایش درآمد یا منفعت مالی شما از حرفه ، نسبت به قبل از تحصیل 00/3 89/0 11 میزان افزایش امکانات رفاهی شغلی شما نسبت به قبل از تحصیل 62/2 26/1 12 میزان افزایش حقوق و پاداش شما نسبت به قبل از تحصیل 43/2 17/1 13 جمع 45/3 96/0 مقیاس طیف لیکرت : بسیار راضی = 5 راضی=4 متوسط = 3 ناراضی= 2 بسیار ناراضی=1 تحلیل همبستگی: در جدول 4 نشان داده شده است که بین توانمندی شغلی با متغیرهای امکانات و تجهیزات زیربنایی و آموزشی، توانایی تدریس و شیوه آموزش استادان و مربیان، روشهای تدریس واحدهای نظری و واحدهای عملی و محتوای آموزشی در دو سطح دانش و نگرشی وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.