Skip to main content
فهرست مقالات

قومیت و الگوهای ازدواج در ایران

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1384 - شماره 11 علمی-پژوهشی (24 صفحه - از 25 تا 48)

کلیدواژه ها : ازدواج بین قومی ،الگوهای ازدواج ،اثر هنجاری- فرهنگی ،قومیت ،همانندی مشخصه‌ها

کلید واژه های ماشینی : الگوهای ازدواج در ایران ،الگوهای ازدواج ،گروههای قومی ،ازدواج در ایران ،قومی ،گروههای قومی در ایران ،قومیت و الگوهای ازدواج ،ازدواج خویشاوندی ،تفاوتهای قومی ،تفاوت در الگوهای ازدواج ،بررسی الگوهای ازدواج ،سن ازدواج ،رابطه قومیت و سن ازدواج ،الگوهای ازدواج گروههای قومی ،تأثیر مستقل قومیت ،تبیین الگوهای ازدواج ،الگوهای ازدواج و خانواده ،اقتصادی اجتماعی ،رفتار باروری ،عوامل قومی ،عوامل اقتصادی ،قومیت و سن ازدواج ،تفاوتهای قومی در رفتار ،عوامل اقتصادی اجتماعی ،سایر گروههای قومی ،قومیت نقش ،ازدواج و خانواده ،کنترل مشخصه‌ها ،مشخصه‌های اقتصادی ،تبیین تفاوتهای قومی

الگوهای ازدواج در بین کشورها و حتی در درون یک کشور در میان گروههای قومی گوناگون، متفاوت است. چنین نوساناتی می‌تواند هم ناشی از عوامل قومی- فرهنگی، و هم متأثر از عوامل اقتصادی- اجتماعی باشد. مقاله حاضر با استفاده از داده‌های طرح ملی بررسی ویژگیهای اقتصادی اجتماعی خانوار1380 به بررسی الگوهای ازدواج در میان گروههای قومی در ایران پرداخته و تأثیر مستقل قومیت بر این الگوها را بررسی می نماید. یافته‌ها نشان دهنده الگوهای متمایز ازدواج در میان گروههای قومی در ایران است. نتایج تحلیل چندمتغیره نیز بیانگر این است که بعد از کنترل مشخصه‌های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی، تفاوتهای قومی در الگوهای ازدواج باقی می‌ماند و به عبارتی قومیت نقش مستقلی در تبیین الگوهای ازدواج دارد. بطور کلی یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هویت قومی یک عامل تعیین کننده در الگوهای ازدواج در ایران است. هرچند هنجارها و ارزش های قومی فرهنگی در ورای نوسازی اقتصادی اجتماعی اثر خود را اعمال نموده و به تفاوت در الگوهای ازدواج منجر شده است، با اینحال عوامل اقتصادی اجتماعی نیز در تعدیل و کاهش اثر قومیت نقش داشته است. مطالعات جمعیت شناسی- مردم شناسانه با بکارگیری روشهای کیفی می تواند شناخت عمیقتری نسبت به تاثیر هنجارها، ارزشها و اعمال قومی بر الگوهای ازدواج و خانواده در ایران ارائه نماید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.