Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه میزان هموابستگی در زنان با نقش های جنسیتی گوناگون (زنانه، مردانه، دو جنسیتی، نامتمایز)

نویسنده: ؛

بهار 1384 - شماره 11 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 49 تا 68)

کلیدواژه ها : هموابستگی ،نقش جنسیتی ،فمینیست ،دو جنسیتی

کلید واژه های ماشینی : میزان هم وابستگی ،زنانه ،وابستگی در زنان ،نقش جنسیتی زنانه ،نقش جنسیتی ،جنسیتی زنانه ،مقایسه میزان هم وابستگی ،زنان با نقش ،خرده مقیاس ،زنانگی ،میزان هم وابستگی تفاوت ،تفاوت معنادار ،روش تحقیق ،فمینیست ها ،مفهوم هم وابستگی ،گروه زنان با نقش ،آزمون فرضیه ،وابستگی و نقش جنسیتی ،معنادار ،پژوهش حاضر ،میان هم وابستگی ،تفاوت معنادار وجود ،مقیاس زنانه ،مقیاس مردانه ،دیدگاه هم وابستگی ،نشانه هم وابستگی ،وابستگی تفاوت ،ابزارهای پژوهش ،نتایج نشان داد ،درصد شاغل

برخی از فمینیست ها به مفهوم هموابستگی بعنوان یک اختلال یا بیماری در زنان انتقاد کردند و هموابستگی را حاصل تجویزهای اجتماعی(نقشهای جنسیتی زنانه) دانستند، به دنبال این انتقاد در پژوهش حاضر میزان هموابستگی در زنان با نقش های جنسیتی مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. روش تحقیق علی- مقایسه‌ای بوده و نمونه مورد مطالعه 174 نفر از زنان متأهل شهر تهران با تحصیلات دانشگاهی شامل 9/69 درصد شاغل و 1/30 درصد خانه‌دار بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه سنجش هموابستگی هالیوک (دیر، 2000) و پرسشنامه صفات شخصیتی PAQ در نظر گرفته شدند(اسپنس و هلمرایش 1974). نتایج نشان داد که زنان با نقش های جنسیتی گوناگون از نظر میزان هموابستگی متفاوتند. همچنین اجرای آزمون تعقیبی شفه نشان داد که بیشترین تفاوت معنادار بین دو گروه زنان با نقش های جنسیتی زنانه و دوجنسیتی وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.