Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی

نویسنده: ؛

بهار 1384 - شماره 11 علمی-پژوهشی (24 صفحه - از 101 تا 124)

کلیدواژه ها : اشتغال ،ایران ،توسعه ،زنان ،کارآفرینی ،عوامل فردی ،عوامل سازمانی ،عوامل شبکه‌ای ،عوامل محیطی ،فعالیت‌های کارآفرینانه

کلید واژه های ماشینی : توسعه کارآفرینی ،توسعه کارآفرینی زنان ،شاخص‌های توسعة کارآفرینی زنان رابطه ،کارآفرینی زنان ،زنان کارآفرین ،شاخص‌های توسعة کارآفرینی زنان ،زنان ایرانی ،شاخصهای توسعه کارآفرینی زنان ،عوامل موثر ،شاخص‌های توسعة کارآفرینی ،توسعة کارآفرینی زنان ،توسعه کسب و کار زنان ،زنان کارآفرین ایرانی ،کسب و کار ،توسعه کسب و کار ،توسعة کارآفرینی ،عوامل مؤثر در توسعه ،کارآفرینی زنان رابطه ،فعالیتهای اقتصادی زنان ،توسعه اقتصادی ،فعالیتهای اقتصادی ،موثر ،فردی در توسعه کسب ،عوامل موثر در توسعه ،خبرگان ،زنان کار ،کسب و کار زنان ،کار زنان ایرانی ،شاخصها و عوامل موثر ،خبرگان کارآفرینی

مقولة کارآفرینی به سرعت در حال گسترش است و کارآفرینی زنان موضوع خاص و مورد توجه سراسر جهان است. بسیاری از محققان معتقدند که فعالیتهای کارآفرینی توسط زنان، نقش برجسته ای در سلامت اقتصاد ملتها دارد. زنان در زمان کوتاهی توانستند با ورود به عرصه کسب و کار تحولات عظیمی در توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کنند. چنانچه آمارها نشان می دهد فعالیتهای اقتصادی زنان 25 تا35 درصد کل فعالیتهای جهان را تشکیل می‌دهد(کانتر،2002،11). فعالیتهای اقتصادی زنان در جهان و جهت‌گیری آنان به سمت فعالیتهای کارآفرینانه به دلائل متعددی از جمله بیکاری، استقلال، کسب ‌درآمد، پایین بودن دستمزدها و عدم رضایت از شغل قبلی است. اما عوامل مختلفی در تسهیل و یا تضعیف این فعالیتها موثر است. بررسی این عوامل می‌تواند در توسعه فعالیت کارآفرینانه زنان نقش مهمی ایفاء نماید. در این پژوهش به منظور ارائه مدلی جامع از توسعه کارآفرینی زنان، تلاش شده است که مهمترین شاخصها و عوامل موثر شناسایی و رابطه بین آنها تعین گردد. به همین منظور پس از انجام مطالعات نظری، مدل اولیه‌ای طراحی شد و بر اساس آن توسعه کارآفرینی با شاخصهای رشد، ایجاد و نوآوری تبیین وعوامل موثر در 4 بخش فردی، شبکه ای، سازمانی و محیطی در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه، نظرات خبرگان کارآفرینی مورد تجزیه و تحلیل آزمون‌های آماری قرار گرفت. بعد از تعدیل مدل اولیه، براساس نظر خبرگان، مدل مذکور در جامعة آماری مورد آزمون (139زن کارآفرین ایرانی) با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون‌ها نشان داد که نقش عوامل فردی در توسعه کسب و کار زنان ایرانی از سایر عوامل موثرتر است. همچنین مهمترین انگیزه‌ها و اهداف زنان در کسب و کار، رضایت شغلی و کسب اعتبار و قدرت در جامعه و مهمترین ویژگی آنان توفیق طلبی و خلاقیت است. نتایج بیانگر آن است که زنان کارآفرین با شبکه اولیه ارتباطی، رابطه قوی دارند و عوامل و شرایط محیطی کشور، شرایط مساعد و سوق دهنده‌ای برای توسعه کسب و کار زنان محسوب نمی شود و زنان ایرانی در توسعه کارآفرینی با موانع محیطی جدی روبرو هستند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.