Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان نسبت به نابرابری های جنسیتی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1384 - شماره 12 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 95 تا 114)

کلیدواژه ها : جنسیت ،زنان ،نابرابری‌ ،نگرش

کلید واژه های ماشینی : درآمد والدین با متغیر ،تبیین نگرش زنان نسبت ،مناسبات قدرت در خانواده ،تحصیلات شوهر ،تحصیلات مادر ،تحصیلات زنان و مادران ،شغل و درآمد شوهر ،تحصیلات زنان ،توزیع قدرت در خانواده ،وضعیت اشتغال زنان ،وضعیت اشتغال مادر ،زنان نسبت ،متغیرهای میزان تحصیلات ،نابرابری جنسیتی ،اشتغال زنان ،نسبت به نابرابری جنسیتی ،میزان تحصیلات زنان ،میزان تحصیلات ،قدرت در خانواده ،وضعیت اشتغال ،نسبت به نابرابری ،نگرش زنان ،نابرابری‌های جنسیتی رابطه معنی‌داری ،متغیرهای میزان تحصیلات زنان ،نابرابری‌های جنسیتی ،نگرش زنان نسبت ،نگرش نسبت به نابرابری‌های ،نسبت به نابرابری‌های ،زنان نسبت به نابرابری‌های ،نسبت به نابرابری‌های جنسیتی

هدف این پژوهش بررسی جامعه‌شناختی عوامل اقتصادی، اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان نسبت به نابرابری‌های جنسیتی می‌باشد که به شیوه پیمایشی انجام شده است. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه و از یک نمونه 384 نفری از زنان 54ـ25 ساله شهر شیراز، در تابستان 1383 گردآوری شده است. در این پژوهش برای تبیین نگرش زنان نسبت به نابرابری‌های جنسیتی از نظریه منابع و مدل نظری کالینز استفاده شده است و نگرش نسبت به نابرابری‌های جنسیتی در ابعاد نابرابری در حوزه مشارکت اجتماعی، ‌اشتغال و بازار کار، خانواده و همچنین قوانین حقوقی و مدنی و کلیشه‌های جنسیتی رایج مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق دو متغیره (آزمون تی، تحلیل واریانس و رگرسیون ساده) نشان می‌دهد که رابطه معنی‌داری بین متغیرهای میزان تحصیلات زنان، وضعیت اشتغال، نوع شغل زنان، میزان تحصیلات پدر و مادر، وضعیت اشتغال مادر، تحصیلات شوهر و نوع شغل و درآمد شوهر، و درآمد والدین با متغیر وابسته وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش مرحله به مرحله، نشان می‌دهد که متغیرهای میزان تحصیلات زنان، تحصیلات مادر، وضعیت اشتغال زنان و نوع شغل «یا به عبارتی مشاغل معلمی و کارمندی» متغیرهایی هستند که به ترتیب وارد معادله رگرسیون چند متغیره شده‌اند و مجموع 9/57 درصد از مرحله اول تا مرحله پنجم تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده‌اند. براساس یافته‌های این مطالعه می‌توان گفت که عواملی چون اشتغال و تحصیلات زنان و مادران آنان تاثیر عمده‌ای را در تغییر مناسبات موجود در جامعه و خانواده به همراه داشته است. این امر نشانگر آن است که با گسترش تحصیلات و اشتغال زنان تغییر مناسبات قدرت در خانواده امری ضروری به نظر می‌رسد. چنانچه در بررسی نگرش زنان در این رابطه به وضوح دیده می‌شود درصد بالایی از زنان تحصیل کرده و شاغل رویه‌های سنتی موجود در توزیع قدرت و منابع در خانواده را توسط یک جنس به رسمیت نمی‌شناسند. افزون بر عامل سواد و اشتغال، پایگاه اجتماعی خانواده زن اعم از خانواده پدری یا خانواده فعلی او تأثیر عمده‌ای بر توزیع قدرت در خانواده و میزان مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های خانواده دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.