Skip to main content
فهرست مقالات

فرهنگ، ارتباطات و تحولات قومی (بررسی نظری)

نویسنده:

(26 صفحه - از 171 تا 196)

کلید واژه های ماشینی : ارتباطات ،قومی ،فرهنگی ،فرهنگ و ارتباطات ،ارتباطات و تحولات قومی ،سیاسی ،هویت ،توسعۀ فرهنگ و ارتباطات ،ناسیونالیسم ،دولت ،بحرانهای ،اجتماعی ،رویکرد ،مبادلات ،توسعۀ ،ملی ،همگرایی ،میان توسعۀ فرهنگ و ارتباطات ،ملت ،جوامع قومی مجازی ،مجازی ،نقش توسعۀ فرهنگ و ارتباطات ،بروز ،توسعۀ ارتباطات ،جوامع قومی ،کتاب ،هویت ملی ،قدرت ،فرایند ،دولتهای ملی

خلاصه ماشینی:

"(1)- Lord Acton ویکردهای موجود نسبت به تأثیر توسعۀ فرهنگ و ارتباطات بر تحولات قومی رویکرد اول/رویکرد دوم/رویکرد سوم *کاهش ستیزه‌های قومی،نژادی و فرهنگی/*تشدید بومی‌گرایی‌ها وهویت‌خواهی‌های قومیافراطی/*بروز شکافها و خلاءهایفرهنگی *تسهیل دولت-ملت‌سازیو استقرار هویت واحد ملی/*شکنندگی الگوی دولت-ملت و شکاف در هویت ملی/*ظهور ناسیونالیسم قومی درشرایط بحران و خلاء نهادی *تعمیق وحدت ملی وهمگرایی سیاسی درون جامعه/*تعمیق شکافها و شقاقاجتماعی-قومی/*افزایش همگرایی فرهنگی ودر مقابل،تشدید واگراییسیاسی *گذار از اجتماع به جامعه/*حرکت معکوس از جامعه بهاجتماع/*بازگشت به هویتهای سرسخت گذشته *تفاهم و تساهل میانفرهنگها و ارزشها/*تحمیل روابط نابرابرفرهنگی و افزایش ارزش مازاددر مبادلات فرهنگی/*بروز مبادلات نابرابرفرهنگی در میان گروههایقومی *تسریع روند توسعه درمناطق مختلف/*تشدید توسعۀ ناموزونمنطقه‌ای/*جابه‌جایی بسترهای منازعهاز قلمرو جغرافیایی بهفن‌آوری‌های ارتباطی *پیامدهای منفی تأثیراتنمایشی بر مطالبات قومی/*تشکیل جوامع قومی مجازی *شبیه‌سازی فرهنگی ودخالتهای یک‌سویه مع‌بندی و نتیجه‌گیری شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که تا دهۀ 1970،"تک‌صدایی"عرف متداول و معمول درعرصه فرهنگ و ارتباطات بوده است و میدان‌دار اصلی و صحنه‌گردان این عرصه نیز،بعضادولتها بوده‌اند. ثالثا،کاهش نقش دولتها در فرایند جهانی شدن و واگذاری بخشهای زیادی از کار ویژه‌هایدولتها به دیگر سازمانها و نهادهای فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی و سیاسی خصوصی وغیردولتی،در مقابل رشد فزایندۀ آگاهی‌های قومی و افزایش نقش و قدرت گروههای قومی،دولتها را در برابر شرایط و مطالبات جدیدی قرار داد که برگشت‌ناپذیر می‌نماید؛برگشت‌ناپذیر ازاین منظر که امکان بازگشت و بهره‌گیری از رویکرد اول و اتخاذ راهبردهای تجویزی آن در شرایطکنونی مقدور نیست؛به‌ویژه آنکه رویکرد دوم،با در نظر داشتن موارد نقص و نقض رویکردسنتی،تبیین بهتری از بحرانهای قومی در سطح جهان در دو دهۀ اخیر و چالشهای جدید و جدیهویت‌خواهی‌های فرهنگی خود را در برابر سازوکار سنتی دولتها ارائه می‌دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.