Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز

نویسنده:

(36 صفحه - از 109 تا 144)

کلید واژه های ماشینی : هویت ،هویت ملی ،قوی ،قومی ،هویت ملی و هویت قومی ،هویت قومی ،مؤلفه‌های ،گرایش ،رابطه هویت ملی ،اجتماعی ،مؤلفه‌های هویت ملی ،زبان ،سیاسی ،رابطه ،میزان گرایش به هویت ملی ،قومیت ،مقوله‌بندی ،دین ،میزان هویت ملی ،مؤلفه‌های هویت قومی ،فرهنگی ،وابستگی ،میزان هویت قومی ،ملت ،میزان گرایش به هویت قومی ،پاسخگویان ،هویت ملی و قومی ،هویت اجتماعی ،رابطه هویت ملی و قومی ،تاریخ

خلاصه ماشینی:

"نتایج تحقیق حاکیاز آن است که جوانان تبریز در عین گرایش به هویت ملی نسبت بههویت قومی نیز گرایش قوی دارند و بین این دو نوع هویت جمعی،رابطه مثبتی برقرار است. جدول شماره 1:ضریب روایی مؤلفه‌های هویت ملی (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 2:ضریب روایی مؤلفه‌های هویت قومی (به تصویر صفحه مراجعه شود)به جز میزان گرایش به مؤلفه زبان و ادبیات فارسی که در حد ضعیف بود،چنانکه در جدول شماره 3 نیز مشاهده می‌شود،میزان گرایش به دیگر مؤلفه‌هایهویت ملی در حد قوی است و بیشترین درصد فراوانی پاسخ‌ها مربوط به بالاترینرتبه‌های گرایش(قوی و خیلی قوی)می‌باشد و این امر حاکی از شدت گرایش وعلاقه و وفاداری پاسخگویان به هریک از مؤلفه‌های هویت ملی است. زبان و تاریخ قومی از مؤلفه‌های اساسی قومی جوانان تبریز محسوب می‌شود،نتایج نشان می‌دهد با آنکه گرایش به این دو مؤلفه در بین پاسخگویان در حد قویاست اما در مقابل هویت ملی قرار نمی‌گیرد؛بنابراین آنان با احتمال زیاد این نوععناصر هویتی را در سطح پایین‌تر از لایه ملی یعنی در سطح لایه قومی و مقایسهبا اقوام دیگر ایرانی برجسته می‌کنند. چنانکه مشاهده می‌کنیم بین زبان و ادبیات ملی و مؤلفه‌های هویت قومی تنهایک همبستگی مثبت معنی‌دار وجود دارد و آن رابطه این متغیر با زبان و ادبیاتقومی است که رابطه‌ای مثبت ولی ضعیف (R-%130) می‌باشد. بررسی روابط بین مؤلفه‌های هویت ملی و مؤلفه‌های هویت قومی نشان می‌دهدکه بین این مؤلفه‌ها نیز رابطه منفی وجود ندارد وتنها یک مورد رابطه منفی هست،آن هم رابطه بین زبان و ادبیات ملی و وابستگی قومی است که میزان این رابطهبسیار ضعیف می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.