Skip to main content
فهرست مقالات

نقد و معرفی کتاب: تحولات قومی در ایران؛ علل و زمینه ها

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 183 تا 208)

کلید واژه های ماشینی : قومی، بحران، کتاب، سیاسی، کردستان، بحران قومی، آذربایجان، اجتماعی، علل، بروز بحران‌های قومی

خلاصه ماشینی:

"بانی نظری و متغیرها براساس آن‌چه گفته شد و باتکیهبر مبانی و چارچوب نظری کتاب،متغیرها و رهیافت‌های نظری مورداستفاده برای تحلیل بحران‌های قومیرا به شرح زیر می‌توان دسته‌بندی وخلاصه نمود: الف)متغیر وابسته (Y) :بحرانقومی ب)متغیرهای مستقل (X) :متغیرهای مستقل کتاب مبتنی بر پنجرهیافت سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و روان‌شناختی به شرح ذیلاست؛ 1-رهیافت سیاسی:در اینرهیافت در سه حوزۀ علوم سیاسی،روابط بین الملل و جغرافیای سیاسیمتغیرهای زیر در سه سطح ملی،منطقه‌ای و بین المللی گزینش شده‌اند: X 1 -کاهش قدرت حکومتمرکزی X 2 -نقش دوران‌گذار در عرصهداخلی و ساختار نظام بین الملل X 3 -نقش ابرقدرت‌ها در ایجادبحران‌های قومی X 4 -زمینه‌های مناسب جغرافیاییسیاسی برای بروز بحران X 5 -ناسیونالیسم قومی X 6 -قطبی شدن جامعه X 7 -خود مختاری و فدرالیسم، X 8 -مداخلات منطقه‌ای X 9 -رقابت ابرقدرت‌ها X 10 -جامع بین الملل X 11 -نقش استعمارگران(صص 76-31). در این قسمت،نویسنده با اتکاء بهتعریفی که برای"بحران قومی" اختیار کرده و با استناد بهشاخص‌های این تعریف،داده‌هایتاریخی بحران‌های قومی در یکصدسالۀ اخیر در سه مقطع زمانی:پساز انقلاب مشروطه،دهه 1320خورشیدی و پس از پیروزی انقلاباسلامی(صص 382-244)به شرحزیر بررسی و تحلیل می‌نماید: کم)بحران‌های قومی پس از انقلابمشروطه در این قسمت،نویسنده ازمجموع هفت بحران قومی-منطقه‌ایکه در این مقطع به وقوع پیوسته،یعنی:قیام سمیتقو در کردستان،قیامشیخ محمد خیابانی در آذربایجان،نهضت جنگل در گیلان،قیاممحمد تقی خان پسیان و شورشخداوردی خان در خراسان،بحرانجدایی‌طلبی بلوچستان به رهبریدوست محمد خان و غائله شیخخزعل در خوزستان،دو بحران یعنی؛قیام خیابانی و غائله شیخ خزعل را باتوجه به شاخص‌های تعریف بحرانقومی گزینش و بررسی نموده و ششمورد دیگر را به دلیل عدم برخورداریاز شاخص‌ها و معیارهای قید شده درتعریف بحران قومی و ماهیتغیرقومی آنها،از حوزۀ مطالعه خارجساخته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.