Skip to main content
فهرست مقالات

قوم شناسی سیاسی

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 209 تا 224)

کلید واژه های ماشینی : قومی، زبان، کتاب، دولت، اروپا، یهودیان، شکل‌گیری دولت‌های ملی در اروپای، قوم‌شناسی سیاسی، جنگ، دولت‌های ملی

خلاصه ماشینی:

"نویسندهبرای شاهد مثال،ملیت فرانسوی رابررسی می‌کند و از آن به عنوان یکنمونه مطلوب یاد کرده و نشان داده است که علی رغم اینکه ملیتفرانسوی برای مردم آن درونی شده وجاافتاده است،ولی هویت‌هایقومی،زبانی و دینی در آن کشوراز جمله در میان گروه مسلمانانمهاجر و یهودیان(اشکنازی‌ها)تداومیافته است(صص 69-65). نویسنده در فصل چهارم تحتعنوان"دولت در برابر قوم‌ها"بهبررسی شکل‌گیری دولت‌های ملی دراروپای غربی می‌پردازد و بیانمی‌دارد که وحدت زبانی اولین پابهتشکیل دولت‌های ملی در این منطقهبوده است وی سپس با کمکحوادث و جنگ‌های تاریخی،تغییراتی که در نقشه سیاسی اروپاحاصل شده است و منشأ اغلب آنهاهم‌زبانی بوده است،یک‌به‌یکبررسی می‌کند(صص 150-143). فصل پنجم کتاب به بررسی"راه‌های منفی سیاست قومی"اختصاص دارد و در آن علاوه بر بیانتاریخچه و روند سیاست‌هاینه‌گانه‌ای که در مورد اقوام اعمالشده،هریک به تفسیر بیان می‌شود: 1-اردوگاه کار اجباری به مثابهاولین سیاست قومی توسطاسپانیایی‌ها در کوبا در طول جنگاستقلال و سپس توسط انگلیسی‌ها درآفریقای جنوبی،روسیه،چین،آلماننازی و آمریکا در طول جنگ جهانیدوم بکار رفته است(صص 187-185). )نقد روشی درصورتی که اثر را به عنواننوشتاری برای استفاده عموم مردمتلقی کنیم،از این منظر ایراد چندانیبه کتاب وارد نمی‌باشد و نویسنده تاحدودی موفق شده است برخیحوادث اتفاق افتاده در مناطق قومیرا به خوبی بیان و تحلیل از آن ارائهدهد. بررسی اثر به عنوان یک متنعلمی،ایرادات اساسی کتاب رابرجسته می‌نماید از جمله: 1-تلاش نویسنده برایمفهوم‌سازی برخی واژه‌های کلیدیدرخور توجه است،هرچند ضرورتداشت این موضوع تنها در ابتدای اثرلحاظ شود،حال آنکه مجددا درفصل پنجم نیز به مفهوم‌سازی رویآورده شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.