Skip to main content
فهرست مقالات

تحول جامعه پذیری جنسیتی

نویسنده: ؛

پاييز 1382 - شماره 7 (26 صفحه - از 89 تا 114)

کلیدواژه ها : جامعهپذیری ،جامعهپذیری جنسیتی ،جنسیت ،خود ،شخصیت ،نقش

کلید واژه های ماشینی : جامعه‌پذیری جنسیتی ،الگوی جامعه‌پذیری جنسیتی ،کلیشه‌های جنسیتی ،فرایند جامعه‌پذیری جنسیتی ،فرایند جامعه‌پذیری ،روستایی ،نقش‌های جنسیتی ،شناخت الگوی جامعه‌پذیری جنسیتی ،پژوهش شناخت الگوی جامعه‌پذیری ،زنان و مردان ،الگوی جامعه‌پذیری ،زنان روستایی ،مید ،زنان جوان ،نقشی جامعه از دختران ،دختران و پسران ،مردان روستایی ،دختران جوان ،زنان در فضای عمومی ،جامعة روستایی ،آگاهی زنان ،نابرابریهای جنسیتی ،فضای عمومی روستا ،حضور زنان ،نابرابری جنسیتی ،جامعه‌پذیری افراد ،نحوة جامعه‌پذیری ،تبعیضهای جنسیتی ،هنجارهای جنسیتی ،نظریة مید

جامعهپذیری جنسیتی که یکی از مهمترین بسترهای بازتولید نابرابریهای جنسیتی و اجتماعی است، با گذار جوامع از وضعیت سنتی به مدرن و زیر سؤال رفتن ساختارها و ارزشهای کهن و نیز بازتعریف هویت انسانی زنان و مردان، دستخوش تحولاتی شده که نیازمند بررسی جامعهشناسان و صاحب‌نظران علوم انسانی است. هدف این پژوهش شناخت الگوی جامعهپذیری جنسیتی و تحول رخ داده در این پدیدة اجتماعی در یک جامعة روستایی است. پژوهش حاضر با تکیه بر روش کیفی و با استفاده از تکنیک مصاحبة گروهی متمرکز و مشاهدة مشارکتی انجام شده است و نحوة یادگیری نمادها و نقشهای جنسیتی در زندگی اجتماعی و دگرگونیهای ساختاری درخانواده و به ویژه در هنجارهای جنسیتی را مورد مطالعه قرار داده و نیز دگرگونی ابعاد آگاهی زنان و ابعاد آگاهی زنان و نحوة جامعهپذیری جنسیتی بین دو جنس و سه نسل را ارزیابی میکند. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از تحولی وسیع و نامتوازن در فرایند جامعهپذیری جنسیتی نسل جدید است. تفاوت سطح توقعات و انتظارات زنان جوان با واقعیات موجود، تنشها و تضادهای گوناگونی بین نیروهای اجتماعی ایجاد کرده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.