Skip to main content
فهرست مقالات

مشارکت اجتماعی زنان

نویسنده: ؛

پاييز 1382 - شماره 7 (36 صفحه - از 141 تا 176)

کلیدواژه ها : زنان ،مشارکت اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : مشارکت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی زنان ،زنان جامعة مورد بررسی ،مشارکت مدنی ،میزان مشارکت اجتماعی زنان ،درصد زنان جامعة مورد بررسی ،مشارکت اجتماعی زنان شهر ،انواع مشارکت اجتماعی زنان ،مشارکت مذهبی ،میزان مشارکت اجتماعی ،گویه‌ها ،جامعة مورد بررسی ،شهر تهران ،اجتماعی زنان ،مذهبی ،میزان مشارکت ،مدنی ،میانگین مشارکت مذهبی ،مشارکت محلی ،میانگین مشارکت مدنی ،زنان شهر تهران ،شهر تهران در سطح ،انواع مشارکت اجتماعی ،انواع مشارکت ،سایر انواع مشارکت ،میانگین مشارکت ،مشارکت فرهنگی ،رفتار مشارکت اجتماعی ،رفتار مشارکت ،درصد در سطح پایین

متخصصان توسعه «کنترل شهروندی» را عالیترین سطح و نوع مشارکت تشخیص دادهاند. در اینگونه مشارکت، مردم در تصمیمگیریهایی که زندگی روزانة آنها را تحت تأثیر قرار میدهد دخالت میکنند. مسئلة مهم در تحقق چنین مشارکتی شناخت متغیرهایی است که موفقیت مردم (زنان و مردان) را در کنترل امور جامعه تضمین میکند. شناخت انواع مشارکت اجتماعی زنان و عوامل مرتبط با آن هدف این مقاله است که بر پایة یافتههای پژوهشی در شهر تهران تدوین شده است. در مدل تحلیلی پژوهش، از نظریهها و مطالعات تجربی پیشین کمک گرفته شده است. در مجموع، شش نوع مشارکت: مدنی، حمایتی، فرهنگی ـ تفریحی، محلی، مذهبی ـ خیریهای و شرکت در فعالیتهای انقلابی شناخته شده است. میانگین مشارکت مدنی پایینتر و میانگین مشارکت مذهبی ـ خیریهای بالاتر از سایر انواع مشارکت است. به طور کلی، میزان مشارکت اجتماعی زنان شهر تهران در سطح پایینی قرار دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.