Skip to main content
فهرست مقالات

نوگرایی زنان فعال در حوزه فرهنگی

نویسنده: ؛

پاييز 1382 - شماره 7 (23 صفحه - از 177 تا 199)

کلیدواژه ها : آموختن ،تجدد ،تحولات فرهنگی ،تفکر نو ،زنان ،معلمان

کلید واژه های ماشینی : نوگرایی زنان ،میزان نوگرایی زنان ،زنان دبیر شهر تهران ،پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی ،میزان نوگرایی ،مشارکت اجتماعی ،پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی ،درصد زنان دبیر ،میزان نوگرایی زنان ارتباط ،میزان نوگرایی زنان دبیر ،زنان دبیر ،سنجش میزان نوگرایی زنان ،پایگاه اجتماعی ،پژوهش سنجش میزان نوگرایی ،میزان نوگرایی زنان فعال ،جامعة ایران ،شهر تهران ،حوزة فرهنگی ،درصد زنان ،تحصیل و پایگاه اقتصادی ،نوسازی در ایران ،سنجش میزان نوگرایی ،مدرن ،شاخص نوگرایی ،میزان نوگرایی افراد ،حوزة توسعه ،مکتب نوسازی ،مکتب نوسازی جدید ،شاخصهای نوسازی ،جدید

تحولات سریع تکنولوژیکی و فرهنگی دو سدة اخیر جهان توسعه‌یافته و تأثیر آن در نوسازی سایر جوامع از جمله جامعة ایران توجه پژوهشگران بسیاری را به خود جلب کرده است. بررسی نظریه‌های مکتب نوسازی حوزة توسعه مؤید این امر است که برخی شرایط مانند میزان شهرنشینی، صنعتی شدن، آموزش عمومی و سطح تحصیلات، ارتباطات، مشارکت اجتماعی، چگونگی اجتماعی شدن و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی فرد رشد نوگرایی را در جوامع تسریع می‌کند. فرد نوگرا نیز دارای ویژگی‌هایی مانند علم‌گرایی، پذیرش تجربیات جدید، پیشرفت‌گرایی، نگرش‌های مدنی و جهانی و دموکراتیک، تساوی‌طلبی، استقلال‌طلبی و خطرپذیری است. هدف این پژوهش سنجش میزان نوگرایی زنان فعال در حوزة فرهنگی (دبیران) و عوامل مؤثر بر آن است که با روش پژوهش کتابخانهای و پیمایشی انجام شده است و جامعة آماری آن زنان دبیر شهر تهران هستند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که 3/72 درصد زنان دبیر مورد مطالعه نوگرا هستند و دو عامل طول مدت تحصیل و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی با میزان نوگرایی رابطة معنادار دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.