Skip to main content
فهرست مقالات

منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام

نویسنده: ؛

تابستان 1380 - شماره 52 (36 صفحه - از 57 تا 92)

کلیدواژه ها : الزام ،انعطاف‌پذیری ،تنوع ،مسؤولیت ،کیفر ،کیفر زدایی ،اختلاف آراء ،تغیر

کلید واژه های ماشینی : سیاست جنایی اسلام ،سیاست جنایی ،منطقه کنترل‌شده رفتاری ،رفتاری در سیاست جنایی ،جنایی ،مسؤولیت کیفری ،کیفری ،منطقه کنترل‌شده ،جنایی اسلام ،قانون مجازات اسلامی ،سیاست جنایی اسلامی ،منطقه مسؤولیت کیفری ،کنترل‌شده ،مسؤولیت کیفری در سیاست ،منطقه مسؤولیت جزایی ،سیاست کیفری ،الزام در سیاست جنایی ،منطقه مسؤولیت ،ارتکاب ،مسؤولیت جزایی ،ترک فعل ،منطقه الزام ،منطقه الزام در سیاست ،حکم به مجازات ،قانون مجازات ،توجه مسؤولیت کیفری ،منطقه مجازات ،شرایط مسؤولیت کیفری ،شرایط مؤولیت کیفری ،ارتکاب جرم

:«سیاست جنایی»در مفهوم موسع و حقوقی-اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل«سیاست کیفری»)در دهه‌های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره‌ای به عنوان یک دیسیپلین(رشته آموزشی-پژوهشی)نوین مورد قرار گرفته است.از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که، این مقوله، با بذل توجه به«عناصر نامتغیر»موجود در هر سیاست جنایی (جرم-انحراف و پاسخ دولتی-پاسخ اجتماعی)و«روابط»اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، «تحلیل ساختاری»و«مدل بندی»شده است.در این روش بررسی، «جرم»به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا حقوقی(نرماتیویته-باید بودن)و«انحراف»به عنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری(نرمالیته-وضعیت غالب موجود رفتاری)تعریف شده است.با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی(احکام خمسه تکلیفیه)در اسلام، برای مطالعه سیاست جنایی اسلامی تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به«جرم»و«انحراف»-در مفاهیم یاد شده-چندان عملی نمی‌باشد.با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می‌باشند.از اینرو، نگارنده این مقال، در راستای بررسی«سیاست جنایی اسلام» براساس روش تحلیل ساختاری، تقسیم‌بندی رفتارها را بر پایه تفکیک «منطقه کنترل شده رفتاری»و«منطقه آزاد رفتاری»در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است.از آنجا که مقصود از«منطقه کنترل شده رفتاری»منطقه‌ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مؤولیت کیفری با ضمانت اجرای-اصولا-کیفری مواجه می‌شود، در این کنکاش، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه«الزام»، «مسؤولیت»و«کیفر»دیده شده است.در این راستا، در این نوشته به عناصر، ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه‌گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شود اشاره شده است؛با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.