Skip to main content
فهرست مقالات

هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر و کثرت گرایی سیاسی

نویسنده:

(40 صفحه - از 115 تا 154)

کلیدواژه ها : هرمنوتیک ،قدرت ،معرفت ،حقیقت ،گفتگو ،هرمنوتیک فلسفی ،کثرت گرایی ،تفهم ،امتزاج افقها

کلید واژه های ماشینی : هرمنوتیک ،گادامر ،هرمنوتیک فلسفی ،سیاسی ،معرفت ،هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر ،حقیقت ،هرمنوتیک فلسفی گادامر ،هایدگر ،فهم ،قدرت ،زبان ،تفسیر ،افلاطون ،پرسش ،مکالمه ،میان هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ ،مدرن ،جامعه ،گئورگ گادامر و کثرت‌گرایی سیاسی ،متکثر ،هستی ،فلسفه ،میان معرفت و قدرت ،رابطه میان هرمنوتیک فلسفی ،رابطه میان رویکرد هرمنوتیکی گادامر ،انسان ،باوری ،متن ،مکالمه میان افق معنایی متن

پرسش از رابطه میان هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ کادامر با جامعه باز و متکثر و ی انحوه ارتباط میان معرفت و قدرت پرسشی اساسی است.مقاله حاضر باهدف آزمون رابطه میان رویکرد هرمنوتیکی گادامر با قدرت سیاسی بر این فرض اساسی بنا شده که میان معرفت و قدرت در هر عصری پیوندی متقابل بر قرار بود که در ایجاد و بقای یکدیگر موثرند.همچنین در مقابل باور برخی متفکران و فلاسفه سیاسی همچون ریچارد رورتی که معتقدند از میان اشکال مختلف قدرت و نظام‌های سیاسی، پلورالیسم و دموکراسی تنها نظام سیاسی مطلوب محسوب گشته که در طول تاریخ کار آمدی آن به اثبات رسیده و از این رو به خاطر نتایج عملی آن که همانا چرخش مداوم قدرت و آزادی و تحقق بهتر عدالت است نیازمند توجیه نظری و معرفتی نیز نمی‌باشد(رورتی، 1382)، این مقاله بالعکس در صدد آزمون این نظریه است که هیچ نظام سیاسی بدون پایه‌های معرفتی وجود نداشته و می‌بایست برای دموکراسی و کثرت گرایی نیز بنیان معرفتی مناسبی جستجو نمود.

خلاصه ماشینی:

"همچنین در مقابل باور برخی متفکران و فلاسفه سیاسی همچون ریچارد رورتی که معتقدند از میان اشکال مختلف قدرت و نظام‌های سیاسی، پلورالیسم و دموکراسی تنها نظام سیاسی مطلوب محسوب گشته که در طول تاریخ کار آمدی آن به اثبات رسیده و از این رو به خاطر نتایج عملی آن که همانا چرخش مداوم قدرت و آزادی و تحقق بهتر عدالت است نیازمند توجیه نظری و معرفتی نیز نمی‌باشد(رورتی، 1382)، این مقاله بالعکس در صدد آزمون این نظریه است که هیچ نظام سیاسی بدون پایه‌های معرفتی وجود نداشته و می‌بایست برای دموکراسی و کثرت گرایی نیز بنیان معرفتی مناسبی جستجو نمود. (احمدی، 1377: ص 103)خرد باوری مدرن با اعتقاد به حقیقت به عنوان غایتی قطعی و نهایی به این جزم متافیزیکی ایمان آورد که واقعیتی ثابت وجود دارد که تنها یک روش درست و حقیقی ویک باز نمایی صحیح می‌تواند برای آشکار کردن آن وجود داشته باشد. 3( 2-تفهم و قدرت بر خلاف معرفت شناسی که در صدد شناخت معرفت درست از معرفت نادرست بوده و قواعدی نیز در این زمینه ارائه می‌نماید، رویکرد هرمنوتیک فلسفی هستی شناسی است و به‌ نحوه شکل گیری معرفت و عناصر دخیل در آن می‌پردازد که از این طریق شناخت انسان و فهم او امری اساسی جلوه‌گر می‌نماید و فهم انسانی به عنوان مبنای عمل او در کنار سایر قوای شناختی یعنی حس و عقل، ماهیتی شناسانه می‌یابد. 34-44( هرمنوتیک فلسفی گادامر بر تأثیر ساخت‌ها در فهم آدمی تأکید دارد و مشکل اساسی دانش علمی مدرن را غفلت از عناصر این پیش ساخت‌ها می‌داند؛غفلتی که باعث کژفهمی انسان مدرن از خود و از جهانی که به دست خویش می‌سازد شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.