Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر اهرم عملیاتی، مالی و اندازه شرکت روی ریسک سیستماتیک (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1377 - شماره 6 علمی-پژوهشی (28 صفحه - از 74 تا 101)

کلید واژه های ماشینی : محاسبه بازده ،اثر اهرم عملیاتی ،سهام عادی ،بورس اوراق بهادار تهران ،ریسک سیستماتیک ،شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس ،بورس اوراق بهادار ،اهرم عملیاتی ،سیستماتیک ،ریسک سیستماتیک سهام عادی ،اوراق بهادار ،محاسبه بازده پرتفوی بازار ،اوراق بهادار تهران تأثیر ،ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته‌شده ،اندازه شرکت ،اهرم مالی ،میزان ریسک سیستماتیک ،بازده پرتفوی بازار ،ریسک سیستماتیک سهام ،سهام عادی شرکتهای پذیرفته‌شده ،افزایش میزان بدهی شرکتها ریسک ،بهادار تهران ،بهادار ،نرخ بازده ،شرکتهای پذیرفته‌شده ،ریسک سیستماتیک اثر ،ریسک و بازده ،میزان ریسک سیستماتیک سهام ،آزمون فرضیه ،میزان ریسک سیستماتیک اثر

در حال حاضر بورس اوراق بهادار در بیشتر کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه جزء ارکان اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.بورس اوراق بهادار امکانات مالی جامعه را برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی سوق می‌دهد.با جدا شدن هویت واحد کسب و کار از هویت مالکان آن و افزون شدن م قیاس فعالیت نیاز به تأمین سرمایه برای تولید افزایش یافت.تحولات چند سال اخیر در اقتصاد ایران آثار چشمگیری بر مدیریت ملی شرکتها گذاشته است.یکی از این تحولات افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها در اقتصاد است.با استفاده از ابزار بورس سرمایه لازم برای پروژه‌ای سرمایه‌بر و کلان مهیا و نرخ ارز و تورم نیز تاحدی کنترل می‌شود.در سرمایه‌گذاری، ریسک و بازده نقش کلیدی دارند.نقش ریسک و بازده در سرمایه‌گذاری به مانند نقش عرضه و تقاضا در اقتصاد برای قیمت‌گذاری کالاست.جهت ارزیابی و مقایسه سرمایه‌گذاریهای مختلف نیاز به ویژگیها و محاسبه ریسک و بازده می‌باشد.منشاء ریسک یک سرمایه‌گذاری به تغییرات نرخ بازده مرتبط است.مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای تئوری جامعی از رابطه بین ریسک و بازده در شرایط بازار کامل است.هدف از مطالعه حاضر این است که آثار اهرم عملیاتی، مالی و اندازه شرکت را روی ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکتهای پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران را اندازه‌گیری کند.برای محاسبه ریسک سیستماتیک‌شرکتها(جامعه آماری)از رگرسیون خطی استفاده شده است.در این محاسبه بازده پرتفوی بازار به عنوان متغیر مستقل و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد است.ضریب بتابا استفاده از نرم‌افزار TSP7 و Statistica تعیین شده است.در این مطالعه مشاهده شد اهرم مالی روی میزان سیستماتیک اثر دارد یعنی با افزایش میزان بدهی شرکتها ریسک سیستماتیک اثر ندارد. اندازه شرکت(میزان دارایی)روی میزان ریسک اثر معنی‌دار دارد.به عبارت دیگر هر اندازه میزان دارایی شرکتها بیشتر باشد ریسک سیستماتیک آن کاهش می‌یابد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.