Skip to main content
فهرست مقالات

تغییرات ساختار بطن چپ در ورزشکاران زبده کاراته (هیپروتروفی قلب: کانسنتریک یا اکستزیک؟)

نویسنده: ؛

تابستان 1377 - شماره 7 علمی-پژوهشی (9 صفحه - از 2 تا 10)

کلید واژه های ماشینی : بطن چپ ،بطن چپ در ورزشکاران ،کاراته ،چپ ،ضربان قلب ،ایزومتریک ،بطن چپ به روش ،ناحیه سطح بدن ،مورفولوژیک بطن چپ کاراته‌کاران ،قدرت ایزومتریک ،شاخصهای هیپروترقی بطن چپ ،تغییرات مورفولوژیک بطن چپ ،اندازه توده بطن چپ ،استراحتی بطن چپ ،وزن بدن ،هوازی ،دیاستولیک ،مورفولوژیک بطن چپ ،ورزش هوازی ،پایان دیاستولیک ،هیپرتروفی قلب ،ایزومتریک کاراته ،ورزش کاراته ،برنامه تمرینات منظم کاراته ،کاراته‌کاران ،ساختاری ،گروه کنترل ،توده بطن چپ ،اجرای ورزش کاراته ،هیپروتروفی قلب

هدف این پژوهش تأثیر برنامه تمرینات منظم کاراته، به سبک شیتوکان با میانگین شدت 75 درصد ضربان قلب ذخیره بر عوامل منتخب ساختاری بطن چپ بوده است.ورزشکاران در دامنه سبک تا میان وزن بر حسب کنترل عوامل وزن، قد، محیط قفسه سینه، استعمال دخانیات، ناهنجاری‌های اسکلتی کیفوزیس، سلامت عمومی، وزن بدون چربی، ناحیه سطح بدن، قدرت ایزومتریک دستها و پاها و هزینه انرژی روزانه در محیط اردوی ورزش، انتخاب شدند. شیوه اجرا:آزمودنیها از نژاد زرد، ایرانی در دو دسته تجربی و گواه شامل 14 ورزشکار ملی کاراته با سابقه 3 تا 6 سال عضویت در تیم ملی و مشخصات آنتروپومتری، میانگین سن 4/24 سال، وزن 67 کیلوگرم، قد 175 سانتی متر و ترکیب بدن ماهیچه پیکری 9/5 واحد با ناحیه سطح بدن 83/1 متر مربع شرکت داشتند.گروه کنترل، 15 دانشجوی علوم قضایی با سبک زندگی نسبتا غیرفعال(سطح فعالیت روزانه 34 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی)با مشخصات فیزیکی همسان بودند.مشخصه‌های ساختاری بویژه شاخصهای هیپروترقی بطن چپ به روش اکوکاردیوگرافی یک و دو بعدی غیرتهاجمی 1 و نیز روش الکتروکاردیوگرام 12 انشقاقی استراحت از متغیرهای ولتاژی و غیرولتاژی 2 برآورد شد.نتایج:اطلاعات اکو و الکتروکاردیوگرام نشان داد که ارزشهای مطلق و نسبی(وزن بدن و ناحیه سطح بدن)اندازه توده بطن چپ(lvmass)به روشهای گیلبرت، تروی، دوروکس در کاراته‌کاران زبده، به مراتب بزرگتر از گروه کنترل بود.(5%P)همچنین شاخص زمان کمپلکس QRS، امتیاز رومهیلت در ورزشکاران در حد معنی‌دار بیش از گروه شاهد به دست آمد.(1%P).اندازه‌های ضخامت دیواره آزاد پشتی بطن چپ(lVpWT)و سپتوم بین بطنی(LVIVS)دوره پایان دیاستولیک استراحتی در ورزشکاران زبده برتر از گروه غیرفعال بود(5%P).این دو متغیر در مرحله پایان سیستول تفاوت معنی‌دار نداشتند.نتیجه‌گیری:تغییرات مورفولوژیک بطن چپ کاراته‌کاران به عنوان ورزش ترکیبی ایزومتریک-ایزوتونیک نشان داد که بخش غالب ایزومتریک کاراته(65 درصد بی‌هوازی) در بروز هیپرتروفی‌کانسنتریک مؤثر بوده است؛این نکته بویژه از جنبه تغییرات lvmass و TEDD(IVSD+PWT)پایان دیاستولی اکوی بطن چپ از الگوی فرضیه پیشنهادی هیپرتروفی ساختاری قلب(مورگانروث-مارن)پیروی نمی‌کند.به علاوه، اطلاعات این پژوهش خاطرنشان می‌کند که پزشکان قلب و عروق در تشخیص بالینی سندرم قلب ورزشی از پاتولوژیک جنبه احتیاط را باید لحاظ کنند؛تا احتمالا از تفسیر یافته‌های ناهمگون مصوب بمانند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.