Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی علل و پیامدهای اضطراب سخنرانی در دانشجویان دانشگاه و تأثیر روش «خود آموزش دهی» بر کاهش آن

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1377 - شماره 7 علمی-پژوهشی (23 صفحه - از 11 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : اضطراب سخن‌رانی ،پیامدهای اضطراب سخن‌رانی ،رگه اضطرابی ،اضطراب کارآمدی در سخن‌رانی ،اضطراب سخن‌رانی و اضطراب کارآمدی ،کارآمدی در سخن‌رانی ،افزایش کارآمدی در سخن‌رانی ،فیزیولوژیکی ،گروه آزمایشی ،اضطراب سخن‌رانی و افزایش کارآمدی ،سطح اضطراب ،پیامدهای اضطراب ،عوامل اضطرابی شخصیت ،شیمیایی خون ،کاهش اضطراب سخن‌رانی ،اضطراب کارآمدی ،آزمایشی ،افزایش سطح اضطراب سخن‌رانی ،عوامل شخصیت ،متغیرهای فیزیولوژیکی و شیمیایی ،آموزش‌دهی ،روشهای درمانگری ،تغییرات فیزیولوژیکی ،کاهش اضطراب ،اضطرابی شخصیت با تغییرات ،سطح اضطراب سخن‌رانی ،حاصل از اضطراب سخن‌رانی ،شیمیایی ،درمان اضطراب سخن‌رانی ،فرضیه‌های پژوهش

به منظور دستیابی به داده‌های علمی در جنبه بنیادی و کاربردی و قلمرو علت‌شناسی، پیامده و درمان اضطراب سخنرانی؛از میان 548 داوطلب، 40 دانشجوی مبتلا به اضطراب سخنرانی براساس بالاترین سطح اضطراب در عوامل شخصیت آزمون کتل همتا شد.و به طور تصادفی به یکی از دو گروه آزمایشی و گواه اختصاص یافت.به منظور اندازه‌گیری یازده عامل فیزیولوژیکی و شیمیایی خون، یازده عامل روانشناختی، دو عامل رفتاری، و یک عامل در قلمرو پیامدهای اضطراب سخنرانی، تمام مقیاسها در مرحله پیش از درمانگری و پس از آن اجرا شد.داده‌ها با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون، رگرسیون یک و چند متغیری و طرح تکرار سنجش مورد تحلیل قرار گرفت، و در پرتو پژوهشهای گذشته و ده فرضیه پژوهش حاضر نتایج ذیل به دست آمد:1-تنیدگیهای حاصل از اضطراب سخنرانی به تغییر معنی‌دار پاره‌ای از مؤلفه‌های فیزیولوژیکی و شیمیایی خون در مقایسه با خط پایه منتهی می‌شود؛2-علت اضطرابهای سخنرانی و کارآمدی، به عوامل زیربنایی شخصیت نسبت دادنی است، نه به تغییرات زیست‌شناختی، حالت-رگه اضطرابی، یا شناختی؛3-روش درمانگری خود-آموزش‌دهی واجد ماهیتی است که با اثرگذاری بر تمام عوامل شخصیت، با تنظیم تنفس، بازسازی شناختی، کاهش حالت-رگه اضطراب، اضطرابسخنرانی و پیامدهای نامطلوب؛به افزایش کارآمدی در سخنرانی و سازش‌یافتگی گروه آزمایشی در مقابل گروه گواه منتهی می‌شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.