Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه رویکردهای یاددهی- یادگیری مکاتب رفتارگرایی، شناخت گرایی و انسانگرایی در نظام آموزشی

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1377 - شماره 7 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 102 تا 121)

کلید واژه های ماشینی : اهداف نظام آموزشی ،نقش معلم ،تدریس و یادگیری ،فرایند یاددهی ،یادگیری رفتارگرایی ،مکاتب شناخت‌گرایی و انسان‌گرایی ،تحقق اهداف نظام آموزشی ،مبانی معرفت‌شناسی مکتب ،مکتب شناخت‌گرایی ،معرفت‌شناسی مکتب ،رویکردهای یاددهی ،رفتارگرایی ،یادگیری مکاتب رفتارگرایی ،انسان‌گرایی در نظام آموزشی ،نظام آموزشی ،انسان‌گرایی ،توالی فعالیت معلم ،شناخت‌گرایی ،مکاتب رفتارگرایی ،شاگرد در فرایند یاددهی ،ارتباط معلم و شاگرد ،یادگیری مکاتب ،یادگیری مکاتب مورد بررسی ،شاگرد ،فعالیت معلم و شاگرد ،شناخت‌گرایی و انسان‌گرایی ،توالی فعالیت ،مبانی معرفت‌شناسی ،معلم و شاگرد ،یادگیری مکاتب شناخت‌گرایی

در این مقاله رویکردهای یاددهی-یادگیری رفتارگرایی، شناخت‌گرایی و انسان‌گرایی با نظر به مبانی معرفت‌شناسی آنها بررسی و مقایسه شده‌اند، آنگاه جایگاه هر یک از این رویکردها در تحقق اهداف نظام آموزشی مشخص شده است.روش اصلی تحقیق در این مقاله، تحلیل محتوی است و مقوله‌های مورد بررسی برای تحلیل داده‌ها بر پایه الگوی نظری تحقیق، مشخص شده‌اند.در این الگو رویکرد یاددهی-یادگیری به صورت منظومه‌ای در نظر گرفته شده است که بررسی آن باید با توجه به چهار مؤلفه-مبانی فلسفی، اهداف، فرایند و نتایج-صورت پذیرد.از تحلیل داده‌ها، نتایج زیر به دست آمده است:(الف) رویکردهای یاددهی-یادگیری مکاتب مورد بررسی از نظر توالی فعالیت معلم و شاگرد، نقش و نحوه ارتباط معلم و شاگرد در فرایند یاددهی-یادگیری با هم تفاوت دارند.(ب) جهت‌گیری معرفت‌شناسی مکاتب عامل تعیین‌کننده در روش‌شناسی هر یک از آنهاست.(ج) هر مکتبی ناظر بر اهداف ویژه‌ای است؛بنابراین کاربست رویکردهای یاددهی-یادگیری هر مکتب باید با نظر به اهدافی، که این رویکردها برای تحقق آنها تعبیه شده‌اند؛صورت پذیرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.