Skip to main content
فهرست مقالات

پژوهشی در مفهوم جرأت ورزی و روشها و رویکردهای درمانی آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 97 تا 118)

کلیدواژه ها : پرخاشگری ،جرأت‌ورزی ،غیر جرأت‌ورزی ،سلطه‌پذیری ،انفعالی ،عملکردی (جرأت‌ورزی) ،اضرابی(ناراحتی) ،سرمشق‌پذیری ،تمرین رفتار ،آرمیدگی عضلانی

کلید واژه های ماشینی : درمان رفتارهای غیر جرأت‌ورز ،درمان رفتارهای غیر جرأت‌ورزی پرخاشگری ،درمانی ،جرأت‌ورزی ،سرمشق‌پذیری ،آرمیدگی عضلانی ،غیر جرأت‌ورز ،اضطراب ،رفتار ،تمرین ،پژوهش ،آموزش ،روش سرمشق‌پذیری در آموزش جرأت‌ورزی ،ارزشیابی ،افراد غیر جرأت‌ورز ،جرأت‌ورزی و درمان رفتارهای غیر ،پرخاشگری ،روشهای درمانی ،گروه آرمیدگی عضلانی ،تغییرات گروه آرمیدگی عضلانی ،بالینی ،سرمشق‌پذیری و تمرین ،درمان رفتارهای غیر جرأت‌ورزانه ،اضطرابی نسبت به گروه سرمشق‌پذیری ،آموزش و درمان رفتارهای غیر ،موقعیت ،گروههای سرمشق‌پذیری و تمرین ،آموزش جرأت‌ورزی ،گروه سرمشق‌پذیری ،رفتارهای غیر جرأت‌ورزانه

موضوع پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای اثر روشهای درمانی سرمشق‌پذیری، سرمشق‌پذیری و تمرین، و آرمیدگی عضلانی در آموزش و درمان رفتارهای غیر جرأت‌ورزی پرخاشگری، سلطه‌پذیری، انفعالی، و اضطرابی آزمودنیهای دانشجویی است.در این پژوهش تجربی و بالینی، ابتدا برای تعیین و انتخاب نمونه آزمایشی و درمانی، حدود 2000 پرسشنامه، بر روی دانشجویان پسر رشته‌های علوم انسانی روزانه دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، تربیت معلم، و علامه طباطبایی اجرا شد.از این میان، تعداد 200 نفر بر اساس شاخصهای نمره‌گذاری پرسشنامه‌ها به عنوان افراد غیر جرأت‌ورز انتخاب شدند.از این افراد، به شکلهای حضوری، تلفنی، و اعلانی دعوت به عمل آمد تا در محل استقرار گروه درمانی، واقع در دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس حضور یابند.مراجعه‌کنندگان در آزمونهای هوشی و شخصیتی شرکت کردند و مورد مصاحبه بالینی و مشاهده رفتاری قرار گرفتند.به این ترتیب، با حذف موارد آسیب شناختی مشخص بالینی و نامناسب، تعداد 64 نفر به عنوان آزمودنی نهایی، انتخاب شدند.این تعداد به گونه‌ای تصادفی در گروههای سرمشق‌پذیری و تمرین، سرمشق‌پذیری، آرمیدگی عضلانی، و گواه‌توزیع شدند.برنامه‌های نمایشی مربوط به روش سرمشق‌پذیری با تمهیدات گسترده علمی، فنی و هنری به مدت 6 ماه و با بیش از 30 همکار در موضوعها و موقعیتهای نشانگر جرأت‌ورزی و غیر جرأت‌ورزی، فراهم شده بود.این فیلمها نمایشگر 18 موقعیت رفتاری بودند که در 9 جلسه منظم 2 ساعته، همراه با پسخوردهای آموزشی و اصلاحی درمانگر به آزمودنیهای گروههای اول و دوم درمانی، نشان داده می‌شدند.«تمرین رفتار»، به برنامه عملی آزمودنیها در تعاملهای واقعی و عادی اجتماعی گفته می‌شد.آزمودنیها موظف بودند علاوه بر موقعیتهایی که در فیلمها مشاهده می‌کنند، در موقعیتهایی دیگر نظیر ارتباطهای دانشگاهی یا دیگر مسائل زندگی روزانه، به تمرین پرداخته، ارزشیابی هر یک از این ارتباطها را در فرم هفتگی«گزارش خود»که به این منظور تهیه شده بود، نمره‌گذاری و ثبت کنند.علاوه بر این فرمها، هر هفته گزارشهای نوشتاری و مستقلی از جانب آزمودنیها به درمانگر تحویل می‌شد.برنامه تمرین رفتار به عنوان فعالیتی منظم فقط اختصاص به آزمودنیهای گروه اول درمانی داشت.آرمیدگی عضلانی مبتنی بر روش ولپه و با کمک نوار از سوی درمانگر در 2 جلسه آموزش داده می‌شد و آزمودنیهای گروه سوم مؤظف بودند به مدت یک ماه روزانه 2 نوبت به اجرای تمرینهای آن بپردازند.پس از اعمال روشهای آموزشی و درمانی مورد نظر، از گروههای درمانی و گروه گواه، آزمون مجدد گرفته شد.نتایج پس آزمون گروهها با یکدیگر و با پیش آزمون در 6 متغیر جرأت‌ورزی، عملکردی، پرخاشگری، سلطه‌پذیری، انفعالی و اضطرابی، مقایسه و ارزشیابی شدند.نتایج نشان داد که گروه سرمشق‌پذیری و تمرین، در تمام متغیرها نسبت به گروه گواه و گروه آرمیدگی عضلانی تفاوت معنادار نشان می‌دهد.نتایج این گروه در متغیرهای جرأت‌ورزی، سلطه‌پذیری و اضطرابی نسبت به گروه سرمشق‌پذیری تنها نیز برتری و تفاوت معناداری نشان می‌داد.گروه سرمشق‌پذیری در تمام متغیرها نشانگر تغییرات معنادار نسبت به گروه گواه بود.تغییرات گروه آرمیدگی عضلانی در سطح توصیفی نشانگر برتری نسبی نسبت به گروه گواه بود، اما هیچیک از متغیرها در سطح تحلیلی تغییر معناداری نسبت به گروه گواه نشان ندادند.به این ترتیب، روش سرمشق‌پذیری در آموزش جرأت‌ورزی و درمان رفتارهای غیر جرأت‌ورز دارای اثرمندی آشکاری است.این روش، زمانی که با تمرین رفتار ترکیب می‌شود، اثرمندی قاطع و چشمگیری نسبت به دیگر روشهای درمانی، در آموزش جرأت‌ورزی و کاهش غیر جرأت‌ورزی نشان می‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"social perception حساسیت‌پذیری و نگرانی نسبت به نظر دیگران راجع به خود نشان نمی‌دهد؛در رفتارهای اجتماعی ثبات رفتاری دارد و در موضع عمل و تصمیم‌گیری تردید نمی‌کند؛در ارتباطهای میان فردی، توأم با اطمینان و اعتماد متقابل رفتار می‌کند و در عین فعال بودن و کارامدی در این ارتباطها، با تساهل و تسامح عمل کرده، رفتاری سازگارانه دارد؛احساس مثبتی نسبت به خود و دیگران دارد، و به خواسته خود و حق انتخاب خود و دیگران احترام می‌گذارد؛با وقوف بر حقوق انسانی خویش، از آنها با اعتماد به نفس 1 و تسلط 2 و مهارت کامل دفاع می‌کند؛استقلال رأی و افکار و عقاید مستقل، صادقانه و صرحی دارد؛زمینه مناسبی برای احقاق حقوق دیگران و ابراز نظر و استقلال رأی آنان فراهم می‌کند؛از عذر خواستن و پذیرش این که اشتباه کرده و تأیید دیگران به دلیل انجام دادن کارهای مثبت از سوی آنها، ابایی ندارد و اجتناب نمی‌ورزد؛در رویارویی با موقعیتهای جدید و مسائل پیش‌بینی ناشده با ابتکار و انعطاف عمل می‌کند و بدیلهای مختلف و متعدد رفتاری در ذهن خویش دارد؛از شنیدن پاسخ نه ناراحت نمی شود و به رفتار واکنشی و اضطرابی مبادرت نمی‌کند؛در قیاس خود با دیگران به جای کمتربینی 3 افراد و شخصیتهای انفعالی و سلطه‌پذیر، و برتربینی 4 افراد و شخصیتهای پرخاشگر، با خود پنداره مثبت 5 و عزت نفس 6 بالا، همطراز بین است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.