Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی فیلتر مدال تعدیل شده در اصلاح طبقه بندی داده های سنجش از دور

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1378 - شماره 13 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 55 تا 70)

کلیدواژه ها : فیلتر مدال تعدیل شده ،سنجش از دور

کلید واژه های ماشینی : فیلتر مدال تعدیل‌شده ،فیلتر مدال ،پیکسل ،فیلتر مدال و فیلتر مدال ،اجرای فیلتر مدال تعدیل‌شده ،عکس هوایی ،اجرای فیلتر مدال ،استفاده از اطلاعات طیفی ،پردازش داده‌های طبقه‌بندی‌شده ،روش فیلتر مدال ،اطلاعات طیفی و فضایی ،پیکسلهای ،استفاده از فیلتر مدال ،داده‌های عکس هوایی ،پیکسلهای مجاور در داده‌هایی ،AMF ،داده‌های عکس هوایی بیشترین ،اندازه پنجره ،پیکسل و فیلتر مدال ،پیکسلهای مورد بررسی ،اطلاعات پیکسل ،تعدیل‌شده ،فضایی ،احتمال پیکسل ،اطلاعات طیفی ،پیکسل در داده‌های عکس ،فضایی در پردازش ،داده‌های ماهواره‌ای ،طیفی ،پیکسل با میانگین احتمال

داده‌های سنجش از دور از منابع مهم اطلاعاتی در تهیه نقشه‌های موضوعی از جمله نقشه‌های کاربری و پوشش اراضی‌اند.این امر که معمولا با استفاده از روشهای طبقه بندی مبتنی بر اطلاعات پیکسل انجام می‌گیرد، به علت نا دیده گرفتن اطلاعات مربوط به پیکسلهای مجاور در داده‌هایی با قدرت تفکیک مکانی بیشتر غالبا با نتایج مطلوب همراه نیست.استفاده توأم از اطلاعات طیفی و فضایی در پردازش داده‌های طبقه بندی شده، از روشهای معمول برای اجتناب از این محدودیتاست.با توجه به شرایط مختلف زیست محیطی و جغرافیایی موجود در کشور، بررسی استفاده از اطلاعات طیفی و فضایی به منظور اصلاح و افزایش دقت طبقه بندی داده‌های سنجش از دور اهمیت خاص دارد.در این تحقیق، به مننظرو پردازش داده‌های طبقه بندی شده، روش فیلتر مدال و فیلتر مدال تعدیل شده برای اصلاح طبقه بندیهای حاصل از الگوریتم حداکثر احتمال استفاده شده‌اند.اجرای فیلتر مدال تعدیل شده مبتنی بر مقایسه احتمال پسین مربوط به هر پیکسل با میانگین احتمال پسین پیکسهای واقع در پنجره مورد بررسی و نیز اجتناب از اجرای فیلتر مدال در مواردی است که احتمال پسین پیکسل بیش از میانگین احتمال پسین پیکسلهای مورد بررسی باشد.به دلیل اهمیت نقش اندازه پنجره د رنتایج پنج اندازه مختلف پنجره شامل 3 در 3، 5 در5، 7در7، 9در9، 11در11بررسی شده است.کارایی روشهای مورد استفاده با داده‌های چند طیفی ماهواره اسپات( SPOT )و عکس هوایی مربوط به بخشی از منطقه حاشیه تالالب انزلی در استان گیلان ارزیابی گردیده است.نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در مقایسه با روشهای مبتنی بر اطلاعات پیکسلی، استفاده از اطلاعات طیفی و فضایی منجر به اصلاح دقت طبقه بندی می‌شود.در مناطق همگن و کوچک، فیلتر مدال تعدیل شده بر مبنای احتمال پیکسل و فیلتر مدال استاندارد به ترتیب با شاخص کاپای 60/68و47/59 درصد در داده‌های ماهواره‌ای و88/88و65/80 درصد در داده‌های عکس هوایی بیشترین و کمترین دقت را دارند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.