Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل تناسب اراضی برای مکان گزینی پادگانهای لجستیک با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه بر موردی منطقه اراک)

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1379 - شماره 14 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 19 تا 38)

کلیدواژه ها : سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ،مکان‌گزینی

کلید واژه های ماشینی : مکان‌گزینی پادگانهای لجستیک ،عوامل مؤثر در مکان‌گزینی ،پادگانهای لجستیک ،مکان‌گزینی پادگانها ،مکان‌گزینی ،سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ،استفاده از سیستمهای اطلاعات ،اراک ،پادگان لجستیک شناسایی ،سیستمهای اطلاعات جغرافیایی استفاده ،وزن‌دهی نسبت به روش ،منطقه مورد مطالعه ،سیستم اطلاعات جغرافیایی نسبت ،اطلاعات جغرافیایی ،پادگانهای موجود در منطقه ،روش دودویی در مکان‌گزینی ،نمودن نقشه‌های توپوگرافی منطقه ،اطلاعاتی جغرافیایی در مکان‌گزینی ،عوامل مؤثر ،سیستم اطلاعات جغرافیایی ،مدل وزن‌دهی ،روشی مناسب با استفاده ،اطلاعات جغرافیایی نسبت ،پادگانهای موجود ،روشهای دستی و سنتی ،احداث پادگان ،کیفیت آب ،روشهای سنتی ،داده‌های غیرمکانی ،مدلهای مکان‌یابی

مشکلات موجود، تعدد عوامل مؤثر در مکان گزینی پادگانها و عدم پاسخگویی روشهای دستی و سنتی به نیازهای امروزی، استفاده از روشهای جدید و به کارگیری سیستمهای کامپیوتری را اجتناب‌ناپذیر ن موده است.در بسیاری از موارد با اینکه سالها از ساخت و احداث پادگان می‌گذرد نامناسب بودن محل آن موجب ایجاد مشکل در مأموریتهای پادگان و کاهش کارآیی آن گردیده است.هدف از این تحقیق بررسی مسأله مکان‌گزینی پادگانهای لجستیک 1 و ارائه روشی مناسب با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی 2 برای صرفه‌جوی در زمان و هزینه‌هاست.در این راستا شناسایی و ارزشگذاری نسبی عوامل مؤثر در مکان‌گزینی پادگانها، قدم اول و اساسی است که با استفاده از نظریات کارشناسی به دست آمده از پرسشنامه‌ها صورت گرفته است.منطقه مورد مطالعه در محدوده شهرستان اراک واقع شده است.اطلاعات اولیه در این تحقیق با رقومی نمودن نقشه‌های توپوگرافی منطقه، نقشه راههای هوایی ایران، نقشه هیدرولوژی و کیفیت آب، نقشه ارزیابی منابع خاک، نقشه مین‌شناسی منطقه و داده‌های غیرمکانی(توصیفی)با استفاده از مدارک، اسناد، کتابها و نقشه‌ها جمع‌آوری گردید.بدین ترتیب با برقراری ارتباط بین داده‌های مکانی و توصیفی اقدام به تشکیل پایگاه جغرافیایی شد که در آن با تعریف روابط توپولوژیک بین پدیده‌ها و عوارض موجود 16 لایه اطلاعاتی شامل لایه راههای درجه 1 و 2، راه‌آهن، شیب، کیفیت آب و گسل برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند.در هر یک از لایه‌ها، نواحی 3 جداگانه‌ای تعریف گردید(جمعا 55 منطقه ناحیه)با وزن‌دهی به هر ناحیه و ترکیب آنها با هم مناسبترین مکانها برای احداث پادگان لجستیک شناسایی گردیدند.از بین مناطق شناسایی شده با لحاظ نمودن عوامل دیگر و اولویتهای تصمیم‌گیرندگان مناسبترین مکان برای پادگان لجستیک شناسایی شد.نتایج حاصل از این تحقیق گویای بهینه نبودن مکان پادگانهای موجود به علت قرار گرفتن در موقعیتهای نامناسب در منطقه مورد مطالعه و توانایی بیشتر سیستم اطلاعات جغرافیایی نسبت به روشهای دستی و سنتی به دلیل افزایش سرعت و دقت تحلیل با در نظر گرفتن عوامل مختلف و متعدد در مکان گزینی پادگانها و نیز ارجحیت مدل وزن دهی نسبت به روش دودویی در مکان گزینی است.بنابراین، با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، شایسته است که در طرحهای آینده برای مکان‌گزینی پادگانها از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی استفاده مؤثری به عمل آید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.