Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای تأثیر الگوهای صوتی بزرگسالان و ویژگیهای شخصیتی آنان در تصویرسازی ذهنی کودکان نابینا و بینا

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1379 - شماره 15 علمی-پژوهشی (24 صفحه - از 63 تا 86)

کلید واژه های ماشینی : بینا ،تأثیر الگوهای صوتی بزرگسالان ،تصویرسازی ذهنی کودکان نابینا ،کودکان نابینا ،تصویرسازی ذهنی ،الگوهای صوتی بزرگسالان ،الگوهای صوتی ،صوتی ،تأثیر الگوهای صوتی ،دیدن تصویر صاحبان صوت ،تصویرسازی ذهنی کودکان ،تصویرهای ذهنی ،کودکان بینا ،کودکان نابینا و بینا ،تصویرهای ذهنی کودکان بینا ،ویژگیهای شخصیتی ،ذهنی ،تصویرهای ذهنی کودکان نابینا ،بزرگسالان و ویژگیهای شخصیتی ،ذهنی خوشایند کودکان نابینا ،تصویرسازی ذهنی نابینایان ،تصویرهای ذهنی کودکان ،تصویرهای ذهنی خوشایند ،حس شنوایی ،شنیدن الگوهای صوتی ،کودکان بینا و نابینا ،کودکان بینا با دیدن ،شنیداری ،ذهنی خوشایند نابینایان ،ذهنی کودکان

تحقیق حاضر مقایسه تأثیر الگوهای صوتی بزرگسالان و ویژگیهای شخصیتی آنان را در تصویرسازی ذهنی کودکان نابینا و بینا مورد بررسی قرار داده است.نمونه‌های تحقیق 60 نفر دانش آموزان پسر در سن 11 تا 12 در پایه پنجم ابتدایی سال 78-1377(30 نفر نابینایان‌ آموزشگاه ابابصیر اصهفان و 30 نفر بینا از مدارس همجوار)بوده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات در مراحل مختلف تحقیق از پرسشنامه شانزده عاملی شخصیت‌ کتل برای بزرگسالان،پرسشنامه خودساخته مبتنی بر عوامل شانزده‌گانه شخصیتی کتل و پاره‌ای از ویژگیهای فیزیکی،نوار ضبط صوت و نوار ویدیویی استفاده شده است.آزمودنیها، پس از گزینش تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم و براساس ویژگیهای سنی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی،پایه تحصیلی و معدل درسی همترازسازی شده‌اند. در وهله اول،صدا و تصویر 10 معلم به طور جداگانه در حین گفتن ملا از یک متن واحد معین ضبط شد و سپس توسط پرسشنامه 16 عاملی شخصیتی کتل،عوامل شخصیتی آنها استخراج گردید.بدین ترتیب از میان آنها،6 معلم که نمرات آنان در برخی از عوامل شخصیتی‌ (عاطفی)بالاتر و پایین‌تر از میانگین بود،در نظر گرفته شدند.در وهله دوم،یک بار تمام‌ آزمودنیهای نابینا و بینا در معرض شنیدن الگوهای صوتی و یک بار دیگر به منظور کنترل‌ تصاویر ذهنی،فقط آزمودنیهای بینا در معرض دیدن تصویر صاحبان صوت قرار گرفتند. داده‌های به دست آمده توسط آزمونهای همبستگی پیرسن،تحلیل واریانس یکطرفه،توکی و تحلیل گرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها نشان می‌دهند:تأثیر الگوهای صوتی بزرگسالان و ویژگیهای شخصیتی آنان در تصویرسازی ذهنی نابینایان و بینایان متفاوت است.کودکان بینا و نابینا در تصویرسازی ذهنی،تابع یک الگوی واحد نیستند،بدین معنا که کودکان نابینا ارتجالا از حس شنوایی(تمرکز شنیداری»)و کودکان بینا از حس بینایی بهره می‌جویند و این تأثیر بیشتر متوجه عوامل عاطفی شخصیت همچون‌ A (گرمی)، E (تسلط)، F (سرزندگی)، I (حساسیت)، L (خوش بینی)، H (جسارت)، O (اعتماد به‌ خود)، 4Q (تنش)است.به علاوه بین تصاویر ذهنی کودکان بینا و نابینا از سایر عوامل،یعنی‌ B (هوش)، C (پایداری هیجانی)، G (اخلاقی)، M (عمل‌گرایی)، N (ملاحظه‌کاری)، 1Q (محافظه‌کاری)، 2Q (متکی به خود)، 3Q (خودنظم‌دهی)تفاوت مشاهده نشد.همچنین‌ تجسمات ذهنی بینایان با دیدن تصویر صاحبان صوت در مقایسه با نابینایان با شنیدن لحن‌ صدای بزرگسالان از ویژگیهای فیزیکی،قد،وزن،سن،زیبایی برتر و منطبق بر واقعیت است. در خاتمه،معلوم گردید تصاویر ذهنی خوشایند نابینایان از الگوهای صوتی بزرگسالان به 8 عامل(عاطفی)فوق‌الذکر در آنان مربوط است که این امر خود نشان می‌دهد بین تصاویر ذهنی‌ خوشایند نابینایان با پاره‌ای از مؤلفه‌ای عاطفی بزرگسالان-به واسطه شنیدن الگوهای‌ صوتی آنها-رابطه معناداری وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.