Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط نوآوری تکنولوژی مدیران میانی با موقعیت استراتژیک: ساختار و محیط بیرونی سازمان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 117 تا 132)

کلیدواژه ها :

مدیر میانی ،نوآوری تکنولوژیکی ،موقعیت استراتژیک ،ساختار سازمانی ،محیط بیرونی

کلید واژه های ماشینی : نوآوری، موقعیت استراتژیک، ارتباط نوآوری تکنولوژی مدیران میانی، مشارکت مدیران میانی در نوآوری، محیط، ساختار، محیط بیرونی سازمان، سازمان، مدیران میانی، نوآوری تکنولوژیکی

در این مقاله، هدف، بررسی تفاوتهای موقعیت استراتژیک، ساختار و محیط بیرونی سازمان میان دو دسته از شرکتهای نوآور و شرکتهای با نوآوری کمتر می‌باشد.در این تحقیق، مشارکت مدیران میانی در نوآوری تکنولوژیکی، مبنای تمایز شرکتها در نوآوری قرار گرفته است.تعداد جامعه آماری 57 شرکت صنعتی متوسط و بزرگ می‌باشد.نتایج این تحقیق نشان داده است که تفاوتهای مهمی میان شرکتهای نوآور و شرکتهای با نوآوری کمتر، از لحاظ موقعیت استراتژیک، ساختار و محیط بیرونی سازمان وجود دارد.یافته‌های این تحقیق حاوی پیشنهادهای کاربردی برای مدیران عالی و به ویژه، مدیریت توسعه منابع انسانی می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"سازمانهایی که در صددند تا به نوآوران موفقی مبدل شوند، باید استراتژی کارآفرینی را برگزینند[10]؛از یک طرف، اقتباس و انطباق موفقیت‌آمیز یک استراتژی کارآفرینی تا حد وسیعی بستگی به عدم تمرکز در کنترل و اجرای تصمیم‌گیری مشارکتی در درون یک ساختار سازمانی ارگانیک دارد[11، 12]؛از طرف دیگر، مدیریت عالی هنگامی که با فشارهایی از سوی محیط بیرون سازمان مواجه می‌شود، ممکن است موقعیت استراتژیکی کارآفرینی را اقتباس نماید[13]؛ همچنین تغییر ساختاری، ممکن است به عنوان یک مکانیزم حتمی که راه را برای تغییرات استراتژیک هموار می‌نماید، مورد توجه قرار گیرد. ب)ساختار سازمانی بعضی از مطالعات، تأثیر تغییرات ساختاری را بر روی نقشها و فعالیتهای مدیران میانی، مورد بررسی قرار داده‌اند[6، 18، 19، 20]تعدادی از محققین مشخص نموده‌اند که ساختار ارگانیک به عنوان یک عامل، تأثیر مهمی بر نوآوری دارد[10، 21]چهار متغیر اساسی ساختار که در تحقیقات قبلی مشخص و معرفی شده است‌[15، 22، 23]عبارتند از:پیچیدگی 1 ، عدم تمرکز 2 ، رسمیت 3 و انسجام و هماهنگی؛در مطالعه حاضر تنها سه متغیر آخر به کار گرفته شده است؛زیرا، متغیر اول دارای مشکل آماری از نظر قابلیت اطمینان است و به این جهت از ادامه بررسیها حذف گردید. بر اساس مطالب فوق، سومین سؤال تحقیق مطرح و فرضیات مربوط به آن، به شرح زیر بیان می‌گردد: سؤال تحقیق 3:هنگامی که مشارکت مدیرانی میانی در نوآوری تکنولوژیکی مورد توجه باشد، آیا یک محیط بی‌ثبات یا متشنج(با سطوح بالای عدم‌اطمینان، پیچیدگی و تخاصم) موجب تمایز شرکتهای با نوآوری کمتر می‌گردد؟ فرضیه 3:شرکتها در محیطهای بی‌ثبات و متشنج، مدیران میانی نوآورتری در مقایسه با شرکتهایی دارند که در محیطهای باثبات و قابل پیش‌بینی به فعالیت می‌پردازند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.