Skip to main content
فهرست مقالات

همسویی ارزشهای فردی و سازمانی (نگرش تحقیقی)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 55 تا 68)

کلیدواژه ها :

فرهنگ سازمانی ،ارزشهای فردی ،سازگاری فرد و سازمان ،ارزشهای مدیریتی

کلید واژه های ماشینی : سازمان، ارزشهای فرد با ارزشهای سازمان، مدیریت، میزان تطابق دیدگاه ارزشی فرد، اسلامی، میزان سازگاری ارزشهای افراد پاسخ‌دهنده، سازگاری دیدگاه ارزشهای فردی، ارزشهای فرد، ازگاری ارزشها، ارزشهای فردی و سازمانی

این مطالعه تحقیقی پیرامون میزان تطابق دیدگاه ارزشی فرد با ارزشهای سازمان است که در آن تأثیر ویژگیهای فردی سن، جنس، زمینه‌های اخلاقی، سطوح سازمانی، سمت مدیریتی، سابقه خدمت و حوزه عملیاتی بر نگرشهای کاری مورد بررسی قرار گرفته است.اطلاعات حاصل از مدیر و کارکنان شرکت تولیدی مورد بررسی نشان داد که همسویی بین ارزشهای فرد و ارزشهای سازمان وجود دارد و این همسویی با نحوه نگرش یا طرز تلقی فرد نسبت به کار رابطه مستقیم دارد.از طرفی ویژگیهای فردی در این رابطه تأثیری ندارند.در جامعه اسلامی از آنجا که ارزشها نسبی نیستند و زمان و مکان در تبدیل مفاهیم ارزشی دخالتی ندارند[1]، می‌توان گفت که در سازمان میان ارزشهای فرد با ارزشهای سازمان معمولا سازگاری دیدگاه ارزشهای فردی با سازمانی در صورت پایین بودن این همخوانی در سازمان مطرح گردیده است.

خلاصه ماشینی:

"چکیده این مطالعه تحقیقی پیرامون میزان تطابق دیدگاه ارزشی فرد با ارزشهای سازمان است که در آن تأثیر ویژگیهای فردی سن، جنس، زمینه‌های اخلاقی، سطوح سازمانی، سمت مدیریتی، سابقه خدمت و حوزه عملیاتی بر نگرشهای کاری مورد بررسی قرار گرفته است. در جامعه اسلامی از آنجا که ارزشها نسبی نیستند و زمان و مکان در تبدیل مفاهیم ارزشی دخالتی ندارند[1]، می‌توان گفت که در سازمان میان ارزشهای فرد با ارزشهای سازمان معمولا سازگاری دیدگاه ارزشهای فردی با سازمانی در صورت پایین بودن این همخوانی در سازمان مطرح گردیده است. مقیاس«اجماع»ترکیبی خطی از پاسخهای داده شده به این جمله، در رابطه با هر یک از شش ارزش اساسی سازمان بود:«در این سطح سازمانی که من در آن مشغول هستم، در مورد آنچه که این ارزش اساسی بیان‌کننده آن است توافق زیادی بین افراد وجود دارد». نمودار 1 نمودار گروههای دارای ارزشهای سازگاری پایین، متوسط و بالا با ارزشهای سازمان، براساس وضوح، اجماع و شدت جدول 3 تأثیر سازگاری ارزشها بر نگرش نسبت به کارتحلیل واریانس‌آزمون چند دامنه دانکن بر روی تفاوتهای بین گروهها برای تمام ترکیبات ممکن معنی‌دار بود. کاوزس و پاسنر[14 ادعا کرده‌اند که رهبران سازمانی با القای یک چشم‌انداز مشترک با نمایندگان، با نشان دادن تعهد شخصی خودشان نسبت به ارزشها(از طریق رفتار و کردارشان)و با پاداش دادن به افراد برای رفتارهای منطبق با ارزشهای درونی سازمان این هماهنگی را به وجود آورده‌اند همچنین، اوریلی‌[12]، سلزنیک و دیگران‌[15]فرض کرده‌اند که افراد، مستعد پذیرش تأثیر اطلاعاتی و هنجاری از سوی دیگرانند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.