Skip to main content
فهرست مقالات

یک الگوی اندازه گیری استعداد پذیزش TQM در پهنه فرهنگ ملی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 115 تا 134)

کلیدواژه ها :

ایران ،مدیریت کیفیت جامع ،فرهنگ ملی ،اندازه‌گیری ،تطبیق مدیریت

کلید واژه های ماشینی : MQT، فرهنگ، ماتریس ارتباط خصوصیات فرهنگی ایران، فرهنگ ملی ایران، مفاهیم اصولی MQT، ماتریس، مدیریت، پهنه فرهنگ ملی ایران، پذیرش MQT، سازمانی

بررسیها نشان می‌دهند که پیشبرد MQT به منزله رویکرد جدید مدیریت، در برنامه‌های تعدادی از سازمانها و شرکتهای کشور قرار گرفته است.از طرف دیگر چند بررسی نیز بر شکست 70 درصد تلاشهاس استقرار MQT در سازمانها و شکرتهای خارجی دلالت دارد.برای بهبود شیوه‌های مدیریت یا انتقال روشهای موفق از سایر جوامع لازم است شرایط اجتماعی-فرهنگی، شرایط زیست‌محیطی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه مورد توجه قرار گیرد.در این خصوص تلاش گردید تا نسبت به وجود زمینه پذیرش MQT در سازمانهای کشور با توجه به فرهنگ ملی ایران که به طور فراگیر بر فرهنگهای سازمانی موجود در کشور سایه افکنده است، پژوهشی به عمل آید.در تبیین و تبدیل MQT به متغیرهای تحقیق یازده مفهوم اصولی جایزه کیفیت ملی مالکولم بالدریچ انتخاب شد و در تبیین فرهنگ ملی، از چهار بعد فرهنگی ملتها که به وسیله هافستد پیشنهاد شده استفاده شده است.با بهره‌گیری از فن تصمیم‌گیری گروهی دلفی و روش ماتریسهای فرهنگی این نتیجه حاصل شد که به طور کلی زمینه پذیرش MQT در فرهنگ ملی ایران به طور قابل ملاحظه‌ای ضعیف بوده، در بین مفاهیم اصولی نامتوازن می‌باشد.در بین یازده مفهوم اصولی مشارکت دهی و پرورش کارکنان، کمترین زمینه پذیرش و بلند مدت نگری بیشترین زمینه را دراد که از جمله نتایج این تحقیق به حساب یم‌اید.

خلاصه ماشینی:

"از آنجا که روش توسعه داده شده شفقی‌[15]مرسوم به روش (1)-power distance (2)-individualism/collectivism (3)-masculinity/feminity (به تصویر صفحه مراجعه شود) ماتریسهای فرهنگی به صورت ساختار یافته و مربوط به فرهنگ ملی ایران نیز می‌باشد، لذا در این تحقیق مورد اقتباس قرار گرفته است. نمودار سازگاری مفاهیم اصولی MQT و فرهنگ ملی ایران با در نظر گرفتن روابط تقدمی/علی خصوصیات فرهنگی‌مفاهیم اصولی MQT نمودار 1 سازگاری مفاهیم اصولی MQT و فرهنگ ملی ایران با در نظر گرفتن تأثیرات سیستمی خصوصیات فرهنگی بر یکدیگر (به تصویر صفحه مراجعه شود) حاصل جمع ستونی اعداد داخل ماتریس در پایین نشان داده شده و متعاقبا رتبه‌بندی آنها صورت گرفته است. 5-اعتبار سنجی تحقیق-رتبه‌بندی مفاهیم اصولی MQT از لحاظ میزان سازگاری با فرهنگ ملی ژاپن برای اعتبار سنجی روش تشکیل ماتریسهای فرهنگی و متعاقبا جوابهای به دست آمده برای فرهنگ ملی ایران تمام فعالیتهای مربوط به بندهای 1-4 تا 4-4 در مورد فرهنگ ملی ژاپن نیز انجام گرفت و این نتایج حاصل شد: 1. 4. از آنجا که این روش به درستی نشان دهنده سازگاری فرهنگ ملی ژاپن با MQT است که از طرف دیگر در دنیای واقعی نیز از صحت این مطلب آگاهی وجود دارد، می‌توان نتیجه گرفت که این روش معتبر می‌باشد و لذا درستی نتایج به دست آمده در خصوص فرهنگ ملی ایران و میزان حمایت آن از پذیرش MQT در سازمانهای کشور نیز مجددا تقویت می‌گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.