Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی مدل ریاضی فازی برنامه ریزی نیروی انسانی مورد: ارتش بیست میلیونی

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1381 - شماره 24 علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 135 تا 156)

کلیدواژه ها : برنامه‌ریزی نیروی انسانی ،منطق فازی ،برنامه‌ریزی آرمانی ،مدل‌سازی

کلید واژه های ماشینی : نیروی انسانی ارتش بیست‌میلیونی ،فازی برنامه‌ریزی نیروی انسانی ،مدل ریاضی ،برنامه‌ریزی نیروی انسانی ،برنامه‌ریزی نیروی انسانی ارتش ،ارتش بیست‌میلیونی ،آرمان موجودی کل نیرو ،ریاضی برنامه‌ریزی نیروی انسانی ،مدل فازی ،آرمان ریزش و انفکاک نیرو ،مدل‌سازی ریاضی ،نیروی انسانی ،موجودی کل نیرو ،ریزش و انفکاک نیرو ،جذب نیرو در قشر ،محدودیت آرمانی جذب نیرو ،فازی برنامه‌ریزی ،تحقق کمتر از آرمان ،ریزش نیرو در قشر ،جواب بهینه موجودی کل ،مدلهای قطعی ،جذب نیرو ،آرمان موجودی کل ،انحراف کمتر از آرمان ،انفکاک نیرو در قشر ،جذب نیرو در استان ،نیرو در قشر ،ریزش نیرو در استان ،تحقق میزان مطلوب ریزش ،مدل برنامه‌ریزی نیروی انسانی

برنامه‌ریزی نیروی انسانی، وسیله‌ای است برای حصول اطمینان از تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف سازمان و مدل‌سازی ریاضی آن نیز برای برنامه‌ریزان از اهمیت خاصی برخوردار است؛از این رو مدلهای ریاضی بی‌شماری برای فرموله کردن برنامه‌ریزی نیروی انسانی در سازمانهای مختلف ارائه شده، اما همواره این سؤال مطرح بوده است که مدل ریاضی کارآ در برنامه‌ریزی نیروی انسانی، چگونه مدلی است؟در این مقاله، برنامه‌ریزی نیروی انسانی ارتش بیست میلیونی با دو رویکرد قطعی و فازی مدل سازی ریاضی شده است.هدف از این مقاله، پاسخ دادن به این پرسش است که در سازمان ارتش بیست میلیونی کدام رویکرد ریاضی(قطعی یا فازی)جواب بهتری برای برنامه‌ریزی نیروی انسانی ارائه می‌دهد.برای پاسخ دادن به این سئوال ابتدا یک مدل از مدلهای قطعی(مدلهای آرمان قطعی)با عنوان PGC 1 انتخاب شد و سپس مدل فازی آن تحت عنوان FMPM 2 تدوین گردید و سرانجام مدلهای تدوین شده در یک نمونه تحقیق آزمون شدند.نتایج حاصل از مدل PGC و FMPMهمگی بیانگر بهبود جواب بهینه مدل فازی نسبت به مدل قطعی بودند.بنابراین تصویه می‌شود با توجه به داده‌های مبهم و نادقیق بیشتر ارتش بیست میلیونی نسبت به سایر سازمانها، برای مدل‌سازی ریاضی برنامه‌ریزی نیروی انسانی با استفاده از منطق فازی به اندازه‌گیری هرچه بیشتر پارامترهای نادقیق و مبهم پرداخته شود و این نوع مدل‌سازی مبنای برنامه‌ریزی نیروی انسانی قرار گیرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.