Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی نظام مدیریت مدرسه محور در ایران

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1381 - شماره 26 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 1 تا 16)

کلیدواژه ها : مدیریت مدرسه محور ،عدم‌تمرکز ،تفویض اختیار ،مشارکت

کلید واژه های ماشینی : مدیریت مدرسه محور ،نظام مدیریت مدرسه محور ،طراحی نظام مدیریت مدرسه محور ،مدیریت مدرسه ،نظام مدیریت مدرسه ،مدرسه محور ،آموزش و پرورش ،نظام آموزش و پرورش ،اجرای نظام مدیریت مدرسه محور ،آموزش و پرورش کشور ،نظام آموزش و پرورش کشور ،زیرسیستمهای اساسی نظام مدیریت ،ادارات آموزش و پرورش ،مدرسه‌محوری ،خبرگان نظام آموزش ،خبرگان ،نظام آموزش ،فرضیه در وضعیت مطلوب ،فرضیات ،جامعه آماری ،نظام در مدارس ،خبرگان مورد مصاحبه ،اداره مدرسه ،نحوه اداره مدرسه ،مهارتهای مدیریتی ،زیرسیستمهای اساسی ،مصاحبه با خبرگان ،ادارات آموزش ،انسانی فعال در نظام ،نظارت عالی ادارات آموزش

آموزش و پرورش کشورهایی چون انگلستان و استرالیا در دهه پایانی قرن بیستم، گرایش قابل توجهی به مدلهای مختلف خود مدیریتی در مدارس ابراز نمودند.روند یاد شده بر اساس این دیدگاه بنا نهاده شده بود که استقلال بیشتر مدارس در اتخاذ تصمیمات مربوط به نحوه اداره مدرسه به نیکاراگوا، کامبوج و...نیز مورد استقبال قرار گرفت.آموزش و پرورش ایران نیز بیش از پنج سال است که مدرسه محوری را به عنوان رویکرد محوری خود اعلام نموده است.این مقاله، مراحل اجرا و نتایج حاصل از یک پژوهش میدانی، با هدف طراحی نظام مدیریت مدرسه محور در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد.پژوهش یاد شده زیرسیستمهای اساسی نظام مدیریت مدرسه محور و متغیرهای هر زیرسیستم را در فرضیات خود معرفی نموده، از طریق یک پرسشنامه(که در میان مدیران مناطق، نواحی و ادارات آموزش و پرورش کشور توزیع گردید)این فرضیات را در معرض آزمون قرار می‌دهد.همچنین از طریق مصاحبه با ده نفر از خبرگان نظام آموزش و پرورش کشور و سپس اجرای روش دلفی در میان آنان، مراحل اساسی استقرار این نظام در مدارس کشور را تدوین می‌نماید.نتایج و پیشنهادهای تحقیق ضمن طراحی نظام مدیریت مدرسه محور در کشور، در قالب سه زیرسیستم اساسی و متغیرهای آن و نیز یک الگوی ساختاری از روابط بین مؤلفه‌های نظام، مراحل اساسی اجرای این نظام را معرفی می‌کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.