Skip to main content
فهرست مقالات

رفاه اجتماعی روستایی: رویکردی شناختی در تبیین معرفها

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (24 صفحه - از 61 تا 84)

کلیدواژه ها :

معرفهای مبین ،رفاه اجتماعی روستایی ،رویکرد شناختی (*)نویسنده عهده‌دار مکاتبات

کلید واژه های ماشینی : رفاه اجتماعی روستایی، زمینه شناخت معرفهای مبین رفاه، معرفهای، عرصه رفاه اجتماعی روستایی، معرفهای رفاه اجتماعی روستایی، معرفهای مبین رفاه اجتماعی، منطق، تحلیل رفاه اجتماعی روستایی، قالب، رویکرد

در قالب منطق شناخت، علت کاوی پدیده‌های جغرافیایی در عرصه رفاه اجتماعی روستایی و در نظر گرفتن رویکرد شناخت تبیینی از ضرورتهای ویژه پژوهشهای علمی در این زمینه است.مطالعات انجام شده در این حوزه غالبا در قالب شناخت عمومی و با به کارگیری شیوه‌های کلاسیک همراه با ابهام و یا تعمیم‌پذیری اجزای محدود و غیراساسی به کل سیستم توأم است.در این راستا، توجه به رویکرد شناختی به معرفهای مختلف آسیب‌پذیری در روستاها به منظور اتخاذ یک استراتژی علمی و عملی برای کاهش تأثیر عوامل مذکور ضروری به نظر می‌رسد.بدین منظور در این مقاله با استفاده از روش تحلیل میزان(تعیین عوامل تکرارپذیر و مورد اتفاق نظر)در زمینه شناخت معرفهای مبین رفاه اجتماعی از بسیاری از منابع مرتبط با موضوع بهره گرفته است.غالب بودن معیارهای انتقادی در پژوهش انجام شده و همچنین هدفمند بودن رویکرد اتخاذ شده از نکاتی بوده که در این مقاله مد نظر قرار گرفته است.در واقع سؤال اصلی این است که آیا در قالب شناخت‌شناسی پدیده‌های غجغرافیایی و درونمایه‌های آنها در راستای تعریف و تعیین روش‌شناسی کاربردی به منظور علمی کردن مطالعات مربوط به این حوزه همگام با تغییرات انجام شده در عرصه تکنیکهای مطالعاتی و منطق شناخت نوین است یا نه؟یافته‌ها و نتایج نشان می‌دهد که در مورد تحلیل رفاه اجتماعی روستایی به شناسایی معرفهای مبین کمتر پرداخته شده، به طوری که اکثر تحقیقات معناکاوی بوده و کمتر رویکردهای عملی و منطقی را در این زمینه رعایت کرده‌اند و همچنین به تفصیر توصیفی این فرایند بدون در نظر گرفتن عوامل و زمینه‌های مؤثر پرداخته‌اند.

خلاصه ماشینی:

"در واقع سؤال اصلی این است که آیا در قالب شناخت‌شناسی پدیده‌های غجغرافیایی و درونمایه‌های آنها در راستای تعریف و تعیین روش‌شناسی کاربردی به منظور علمی کردن مطالعات مربوط به این حوزه همگام با تغییرات انجام شده در عرصه تکنیکهای مطالعاتی و منطق شناخت نوین است یا نه؟یافته‌ها و نتایج نشان می‌دهد که در مورد تحلیل رفاه اجتماعی روستایی به شناسایی معرفهای مبین کمتر پرداخته شده، به طوری که اکثر تحقیقات معناکاوی بوده و کمتر رویکردهای عملی و منطقی را در این زمینه رعایت کرده‌اند و همچنین به تفصیر توصیفی این فرایند بدون در نظر گرفتن عوامل و زمینه‌های مؤثر پرداخته‌اند. جدول 9 معرفهای مبین اقدامات اجرایی در خصوص ابعاد محیطی رفاه اجتماعی روستاییان 1با یان حال، در جهت رسیدن به یک استدلال منطقی، فارغ از نگرش پوزیتیویسمی در درک و شناخت معرفهای مؤثر در این مقاله سعی گردیده موارد زیر رعایت گردد:-تصدیق معرفها با واحدهای انعکاسی و سپس تجریدی؛ -تجرید قضایا و معیارها؛ -تحلیل و ترکیب عوامل مؤثر بر رفاه اجتماعی؛ -هماهنگ‌سازی بین معرفها در تعیین روابط منطقی و متشکل‌سازی اجزا و همچنین با امور عینی و بیرونی؛ -توجه به تمامی عوامل مؤثر تا حد ممکن؛ -توافق با نظریات مدلل؛ -برخورداری از منطق درونی؛ -قابل بررسی بودن برای همگان؛ -ساده بودن. در راستای نتیجه بنیادی که می‌توان از تحلیل و به کارگیری رویکرد شناختی در ارائه معرفهای مبین به کار برد، رفاه اجتماعی روستایی را می‌توان چنین تعریف کرد:رفاه اجتماعی روستایی فرایندی است دربرگیرنده مجموعه اقدامات، برنامه‌ها و فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی و کالبدی(فیزیک)در راستای کاهش میزان آسیب‌پذیری روستاییان در روستاها، به طور که شدت و ضعف اقدامات و برنامه‌های اجرا شده بایدهمگام با میزان آسیب‌پذیری روستاها باشد، به نحوی که بتواند منجر به کاهش محرومیت اجتماعی و مکانی، انزوای جغرافیایی و اقتصدی و اجتماعی و افزایش پایداری در معیشت و زندگی روستاییان گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.