Skip to main content
فهرست مقالات

مدلسازی رابطه بارش با ارتفاع در منطقه زاگرس

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1382 - شماره 29 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 163 تا 182)

کلیدواژه ها : بارش ،مدلسازی ،ارتفاع ،رگرسیون ،زاگرس

کلید واژه های ماشینی : براورد بارش در منطقه ،براورد بارش ،منطقه زاگرس ،پشت به باد ،طول و عرض جغرافیایی ،ناحیه پشت به باد ،فصلی براورد بارش ،بارش در منطقه ،بارندگی با افزایش ارتفاع ،عرض جغرافیایی ،بارش سالیانه و فصلی ،افزایش ارتفاع ،نقشه‌های سالیانه و فصلی ،نقشه هم‌باران براورد ،مدلهای رگرسیون خطی ،متغیره ،براورد شده ،مدلهای دو متغیره ،نقشه هم‌باران ،غربی ،کاهش بارش می‌شود ،مدلهای رگرسیون ،بارش براورد شده ،فصلی ،فصلی براورد ،رگرسیون خطی ،منطقه به نواحی ،کاهش بارش ،متغیره خطی ،متر

برای براورد بارش در منطقه زاگرس شمال‌غربی و مرکزی، از مدلهای رگرسیون خطی، لگاریتمی، توانی و نمایی دو متغیره و چند متغیره استفاده شد.نتایج مطالعه نشان داده که مدلهای دو متغیره به دلیل معنادار نبودن یا پایین بودن ضرایب همبستگی و ضعف در پوشش دادن کل منطقه، برای براورد بارش مناسب نیستند.از بین مدلهای چند متغیره، مدل چند متغیره خطی، در حالتی که منطقه به نواحی رو به باد و پشت به باد تقسیم می‌شود، برای براورد بارش مناسب تشخیص داده شد.آزمون T، نیز اختلاف معناداری را بین ارقام مشاهده شده و براورد شده بارش نشان نداد و در نتیجه بر مبنای ارقام براورد شده از نقشه‌های سالیانه و فصلی براورد بارش، ارتفاع و حجم بارش سالیانه و فصلی ارائه شد.به نظر می‌رسد در ناحیه رو به باد، با افزایش ارتفاع، میزان بارش کاهش می‌یابد و همچنین افزایش طول و عرض جغرافیایی، در غالب دوره‌های زمانی باعث کاهش بارش می‌شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.