Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی روشهای پیش بینی پذیری قیمت سهام و تعیین میزان قابلیت پیش بینی در بازار بورس تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (28 صفحه - از 61 تا 88)

کلیدواژه ها : قابلیت پیش‌بینی ،سری زمانی ،تحلیلهای غیر خطی سریهای زمانی ،فرایندهای تصادفی ،فرایندهای آشوبی

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ،بازار بورس تهران ،قیمت ،قیمت سهام توسعه صنایع بهشهر ،روشهای پیش‌بینی‌پذیری قیمت سهام ،سری زمانی مولد قیمت سهام ،قابلیت پیش‌بینی در بازار بورس ،قیمت سهام ،اطلاعات سری زمانی قیمت ،سهام ،زمانی مولد قیمت سهام توسعه ،بازده ،سری زمانی قیمت و بازده ،فرایند مولد سری زمانی ،تحلیل تخمین بعد همبستگی فرایند ،توسعه صنایع بهشهر ،زمانی قیمت و بازده سهام ،بازده سهام شرکتهای شهد ،تخمین بعد همبستگی ،فرایند ،سری زمانی قیمت ،مدلهای ،سیستم مولد سری زمانی ،سری زمانی قیمت سهام شهد ،پیش‌بینی‌پذیری ،قابلیت پیش‌بینی ،سهام توسعه صنایع بهشهر کم‌ترین ،قیمت سهام در بورس تهران ،سری زمانی مربوط به اطلاعات ،شهد

در این مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی قیمت و بازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران به ارزیابی روشهای پیش‌بینی‌پذیری و نیز تعیین میزان قابلیت پیش‌بینی در بازار بورس تهران بر حسب نوع صنعت پرداخته می‌شود.روشهای پیش‌بینی‌پذیری، پیش پردازشهایی محسوب می‌گردند که با استفاده از آنها می‌توان به خواص مهمی از فرایند مولد سری زمانی مربوط پی برد که در مرحله مدلسازی و پیش‌بینی اهمیت زیادی خواهند داشت.سه روش عمده به عنوان روشهای آزمون پیش‌بینی‌پذیری قیمتها(بازده)معرفی و شده است.سعی شده سهامهای مورد مطالعه از صنایع مختلفی از جمله صنعت غذایی، خودرو، دارویی، فلزی و سرمایه‌گذاری انتخاب شوند.در این تحقیق، ابتدا تحلیل تغییر مبنای حوزه تغییرات سری زمانی)r/s(، سپس تحلیل تخمین بعد همبستگی فرایند و در نهایت تحلیل تخمین بزرگترین نمای لیاپانوف به سری زمانی مربوط به اطلاعات و داده‌های روزانه قیمت و بازده سهام شرکتهای شهد-ایران، ایران خودرو، کابل البرز، کیمیدارو، توسعه صنایع بهشهر 1 و همچنین شاخص قیمت سهام در بورس تهران)tepix( 2 به عنوان میانگین وزنی کلیه سهام شرکتهای موجود در بورس تهران صورت گرفته است.طبق نتایج به دست‌آمده، در مجموع، قابلیت پیش‌بینی برای سری زمانی مولد قیمت سهام توسعه صنایع بهشهر کمترین و این قابلیت برای سری زمانی)tepix(بیشترین مقدار را دارا است و بنابراین وجود اطلاعات و حافظه دراز مدت در سیستم مولد سری زمانی)tepix(از بقیه بیشتر بوده، استفاده از روشهای مدلسازی و پیش‌بینی برای)tepix(می‌تواند ساده‌تر و با کارایی و دقت بیشتر صورت پذیرد.

خلاصه ماشینی:

"در این تحقیق، ابتدا تحلیل تغییر مبنای حوزه تغییرات سری زمانی)r/s(، سپس تحلیل تخمین بعد همبستگی فرایند و در نهایت تحلیل تخمین بزرگترین نمای لیاپانوف به سری زمانی مربوط به اطلاعات و داده‌های روزانه قیمت و بازده سهام شرکتهای شهد-ایران، ایران خودرو، کابل البرز، کیمیدارو، توسعه صنایع بهشهر 1 و همچنین شاخص قیمت سهام در بورس تهران)tepix( 2 به عنوان میانگین وزنی کلیه سهام شرکتهای موجود در بورس تهران صورت گرفته است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) الف)تعداد تأخیر ب)تعداد تأخیر شکل 8 تابع خود همبستگی و خود همبستگی جزئی تفاضل اول قیمت شهد-ایران با تعریف rn به صورت بازده، این سری روندزدایی 1 شده و اگر از روشهای فوق استفاده کنیم می‌توان دید که سری زمانی بازده ایستا است. برای اندازه‌گیری میزان پیچیدگی فرایند، میزان اعتماد به پیش‌بینیها و یافتن الگوهایی برای نزدیک شدن به مدل مطلوب، روشهای تحلیل غیر خطی فرایندهای سری زمانی به عنوان آزمونهای پیش‌بینی‌پذیری به سری زمانی قیمت (بازده)سهام شرکتهای شهد-ایران، ایران خودرو، کابل البرز، کیمیدارو، توسعه صنایع بهشهر و همچین شاخص قیمت سهام در بورس تهران)tepix(اعمال شده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) شیفت زمانی شکل 13 نمای لیاپونوف مربوط به سهام کیمیدارو به ازای مقادیر m از 3 تا 8 و شیفت زمانی از 1 تا 100 5-نتیجه‌گیری در این تحقیق موضوعات مختلفی متناسب با مقوله پیش‌بینی‌پذیری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ابزارهایی برای بررسی پیش‌بینی‌پذیری فرایند مولد سری زمانی قیمت(بازده) معرفی گردید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.