Skip to main content
فهرست مقالات

(با تأکید بر برنامه ریزی توسعه روستایی) برنامه ریزی ارتباطی، رویکردی انتقادی به نظریه برنامه ریزی

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1383 - شماره 32 علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 1 تا 22)

کلیدواژه ها : نظریه برنامه‌ریزی ،رویکرد عقلایی‌گرایی ،رویکرد ارتباطی ،رویکرد انتقادی

کلید واژه های ماشینی : توسعه روستایی ،برنامه‌ریزی توسعه روستایی ،فرایند برنامه‌ریزی توسعه روستایی ،روستایی ،رویکرد عقلایی‌گرایی ،فرایند برنامه‌ریزی توسعه ،توسعه روستایی در ایران ،برنامه‌ریزی توسعه ،رویکرد انتقادی ،انتقادی ،عقلایی‌گرایی در فرایند ،رویکردهای عقلایی‌گرایی در برنامه‌ریزی ،نظریه برنامه‌ریزی ،فرایند برنامه‌ریزی ،عقلایی‌گرایی ،برنامه‌ریزی ارتباطی ،تحقق اهداف توسعه روستایی ،توسعه اقتصادی ،رویکرد برنامه‌ریزی ارتباطی ،رویکرد ارتباطی ،طرحهای توسعه ،رویکردهای مناسب توسعه اقتصادی ،نظریه برنامه‌ریزی ارتباطی ،استفاده از رویکردی ،طرحهای توسعه روستایی ،رویکردهای ارتباطی در برنامه‌ریزی ،نظریه در برنامه‌ریزی ،رویکرد برنامه‌ریزی ،نظریه انتقادی ،برنامه‌ریزی عقلایی‌گرایی

تحقق اهداف توسعه روستایی همان‌طور که به اتخاذ رویکردهای مناسب توسعه اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی متکی است، نیازمند استفاده از رویکردی سازگار و مؤثر در فرایند برنامه‌ریزی توسعه(تهیه و اجرای طرحهای توسعه(نیز است.تاکنون دو رویکرد«عقلایی‌گرایی»و«ارتباطی»درباره چارچوب و فرایند برنامه‌ریزی توسعه مطرح بوده‌اند که در نظام برنامه‌ریزی ایران استفاده از رویکرد عقلایی‌گرایی در فرایند مذکور غلبه داشته است و رویکرد ارتباطی که از اواخر قرن بیستم در ادبیات برنامه‌ریزی جهان مورد توجه قرار گرفته، کاربرد چندانی پیدا نکرده است.ارائه پاسخی مناسب به این پرسش که رویکرد غالب در فرایند برنامه‌ریزی توسعه ایران دارای چه کاستیها و نقاط ضعفی است و با توجه به شرایط کنونی کدام رویکرد می‌تواند گزینه مناسبی برای فرایند برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران باشد؟هدف این مقاله است که با روش توصیفی-تحلیلی به انجام می‌رسد.نتایج ررسیها نشان می‌دهد که رویکرد عقل‌گرایی به دلیل«تخصص محوری»و«خصیصه غیر مشارکتی»با ناکامیها و ضعفهای زیادی روبه‌رو بوده؛در شرایط کنونی اتخاذ رویکرد ارتباطی از ضرورتهای مهم فرایند برنامه‌ریزی توسعه روستایی کشور محسوب می‌شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.