Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه موردی: شهرک معلم کرمانشاه (GIS) ارزیابی و مکان گزینی مراکز آموزش شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1383 - شماره 32 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 133 تا 152)

کلیدواژه ها : سیستم اطلاعات جغرافیایی ،مکان گزینی ،مراکز آموزشی ،شهرک معلم کرمانشاه

کلید واژه های ماشینی : شهرک معلم کرمانشاه ،سطح شهرک معلم کرمانشاه ،کرمانشاه ،مراکز آموزشی ،متر مربع فضای آموزشی ،شهرک معلم ،شهری ،سیستم اطلاعات جغرافیایی ،استفاده از سیستم اطلاعات ،مکان‌گزینی مراکز آموزش شهری ،سطح شهرک معلم ،مکان‌یابی مراکز آموزشی ،مکان‌گزینی ،مراکز آموزشی در سطح ،مکان‌گزینی مراکز آموزشی شهری ،سطح شهرک ،متر ،فضای آموزشی ،مراکز آموزش ،مربع فضای آموزشی ،متر مربع ،شعاع عملکردی ،مکان‌گزینی مراکز آموزشی ،شهر کرمانشاه ،استفاده از سیستم ،محدوده شعاع عملکردی ،اطلاعات جغرافیایی ،واحد آموزشی ،کرمانشاه با استفاده ،توجه به عوامل فاصله

در این تحقیق توزیع مراکز آموزشی در سطح شهرک معلم کرمانشاه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و استانداردهای شهری و شاخصهای تأثیرگذار، تحلیل و ارزیابی شد.برای مدارس ابتدایی، راهنمای و دبیرستان به تفکیک پسرانه و دخترانه، مکان‌یابیهای جدید صورت گرفت.داده‌های مکانی، از نقشه(2000:1)سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه تهیه شد؛سپس با استفاده از نرم‌افزار GIS نقشه شهرک معلم رقومی شد و داده‌های توصیفی با استفاده از مدارک، اسناد، آمار و بررسیهای میدانی جمع‌آوری و در محیط GIS، پایگاه اطلاعاتی تشکیل گردید.آنگاه برای هر یک از عوامل تأثیرگذار در مکان‌یابی مراکز آموزشی، لایه‌هایی تهیه شد و برای هر یک از لایه‌ها با توجه به عوامل فاصله و زمان، وزن‌دهی صورت پذیرفت؛سپس از ترکیب و تحلیل تمامی لایه‌ها با یکدیگر موقعیت فعلی مدارس مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت مناسبترین مکانها برای تأسیس مدارس پیشنهاد شد.نتایج نشان می‌دهد، شهرک معلم کرمانشاه با کمبود فضای آموزشی مواجه است و نیازمند مکانهای جدید برای احداث مدارس است.به همین منظور با قابلیتهای GIS، مکانهای جدید شناسایی و معرفی شدند.این موضوع نشان می‌دهد که GIS برای مکان‌یابی مراکز آموزشی و سایر خدمات شهری بسیار مؤثر و کارامد است؛همچنین نقش مهمی را در برنامه‌ریزی شهری می‌تواند ایفا کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.