Skip to main content
فهرست مقالات

تجزیه و تحلیل روند اشتغال و تغییرات ساختاری آن در بخش صنعت در استانهای مختلف کشور

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1380 - شماره 1 (13 صفحه - از 4 تا 16)

کلید واژه های ماشینی : نرخ رشد اشتغال صنعتی ،اختلافات نرخ رشد اشتغال ،اشتغال صنعتی ،نرخ رشد ،نرخ رشد اشتغال ،رشد اشتغال صنعتی ،رشد اشتغال ،بخش صنعت ،تجزیه و تحلیل ،اختلافات نرخ رشد ،تغییرات ساختاری ،اشتغال بخش صنعت ،رشد اشتغال بخش صنعت ،اشتغال و تغییرات ساختاری ،ترکیب صنایع ،ترکیب صنایع مطلوب ،ساختاری ،صنایع پایه‌ای ،تحلیل روند اشتغال ،استانهای کشور ،دوره زمانی ،رشد و توسعه اقتصادی ،نرخ رشد ملی ،اقتصاد ایران ،توسعه اقتصادی ،رقابتی ،نرخ رشد منطقه ،آثار رقابتی ،استان مثبت ،نسبت به ترکیب صنایع

اشتغال صنعتی در طی دو مقطع زمانی سالهای 1355 و 1375 در آن صنایع مزیت نسبی داشته‌ و به عنوان صنایع پایه‌ای معرفی شده‌اند،برای شناسایی عوامل اختلافات نرخ رشد اشتغال‌ صنعتی بین استانهای کشور توسط روش تغییر سهم،1مشخص شده است که چون تغییرات‌ ساختاری در 11 استان مثبت و در 13 استان منفی بوده،ترکیب صنایع-نسبت به ترکیب صنایع‌ مطلوب کشور-در 11 استان مطلوب و در 13 استان دیگر نامطلوب بوده است.همچنین چون‌ تغییرات افتراقی در 15 استان مثبت و در 9 استان دیگر منفی بوده،آثار رقابتی در 15 استان‌ باعث افزایش اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتی و در 9 استان دیگر باعث کاهش این‌ اختلافات شده است.بنابراین علل اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتی بیشتر مربوط به آثار رقابتی یا ویژگیهای استانی بوده و اثرهای تجمعی ناشی از ساختار صنایع،تأثیر کمتری بر اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتی داشته است،یعنی رشد اشتغال بخش صنعت در اغلب‌ استانها مربوط به آثار رقابتی‌2است،نه آثار تجمعی‌3.امروزه رشد و توسعه اقتصادی بدون توجه به بخش صنعت چندان امکانپذیر نیست. همچنین اشتغال و به‌طور کلی نیروی انسانی در مسائل اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد.در اقتصاد ایران،اشتغال از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی است.تجزیه و تحلیل روند اشتغال صنعتی و ساختار آن در سطح استانهای ایران مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان‌ بالقوه صنایع و ترکیب آن در استانها است تا بتوان برنامه‌ریزی و اشتغال‌زایی متوازن و متعادلی‌ را در هریک از استانها محقق ساخت. در طبقه‌بندی استانهای ایران از بعد نرخ رشد اشتغال صنعتی طی دوره زمانی سالهای‌ 1373-1353 و تغییرات به وجود آمده بین دو دوره زمانی،یعنی دوره اول،سالهای‌ 1363-1353 و دوره دوم،سالهای 1373-1364 نتایج به این صورت بوده است که از میان 24 استان کشور،نرخ رشد اشتغال صنعتی در 20 استان بیش از کل کشور و در 4 استان کمتر از کل‌ کشور بوده است.همچنین نرخ رشد اشتغال صنعتی در 10 استان از دوره اول به دوره دوم‌ افزایش یافته است.به عبارت دیگر،اشتغال صنعتی در 10 استان در حال شکوفایی بوده است. اما در 14 استان دیگر نرخ رشد اشتغال صنعتی از دوره اول به دوره دوم کاهش یافته است. بنابراین از نظر نرخ رشد اشتغال صنعتی 14 استان به سمت همگرایی و 10 استان دیگر به‌ سمت واگرایی حرکت کرده‌اند. به منظور تجزیه و تحلیل ساختار صنایع،علاوه بر شناسایی صنایعی که استانها از نظر

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.