Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد تابع تقاضای محصولات پروتئینی در ایران

نویسنده: ؛

تابستان و پاييز 1380 - شماره 2 (16 صفحه - از 152 تا 167)

کلید واژه های ماشینی : تقاضای محصو لات پروتئینی ،تابع تقاضای محصو لات ،تابع تقاضای محصو ،محصو لات پروتئینی ،تابع تقاضا ،کششهای درآمدی اقلام گوشتی ،گوشت قرمز ،مناطق شهری ،انواع محصو لات پروتئینی ،کشش درآمدی ،تقاضای محصو ،محصو لات ،محصو ،شهری ،مصرف گوشت قرمز ،لبنیات ،انواع کششهای درآمدی ،لبنیات در مناطق شهری ،لات پروتئینی خانوارهای شهری ،اقلام گوشتی ،انواع محصو لات ،گوشتی ،تقاضای گوشت قرمز ،متقاطع ،خانوارهای شهری ،کشش قیمتی ،مصرف گوشت ،درآمدی مربوط به گوشت ،انواع کششهای ،میزان مصرف

نقش پروتئین می‌تواند به صورت تغییر در میزان مرگ‌ومیر،زاد و ولد،بهره‌وری نیروی‌کار در تولید و مانند اینها تجلی کند و کمبود آن در میزان بیماریها و حد متوسط امید به زندگی و ایجاد نیروی مولد و فعال جامعه بی‌تأثیر نمی‌باشد.در این مقاله سعی‌شده تابع تقاضای‌ محصو لات پروتئینی را به تفکیک مناطق شهری و روستائی از طریق تلفیق داده‌های سری زمانی‌ و مقطعی برآورد و ضرائب مربوط به انواع کشش‌های درآمد،قیمتی و متقاطع را ارائه نماید. نتایج حاصل دال بر آن است که کششهای درآمدی اقلام گوشتی بیشتر از اقلام غیرگوشتی(تخم‌ مرغ و لبنیات)در مناطق شهری و رستائی است.براساس نتایج تجربی به دست آمده در این‌ مقاله چنین نتیجه‌گیری می‌شود که داده‌های آماری سالهای 0531 الی 8731 فرضیه‌های عنوان‌ شده در خصوص انواع کششهای درآمدی،قیمتی و متقاطع را تأیید می‌کنند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.